"Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning." 2 Tim 3,16-17.

Rundt kirkedebatten om vigsel av homofile sies det ofte av tilhengerne , at Bibelen er blitt forandret ettersom tiden har gått. Hele det gamle testamentet er skrevet på hebraisk av jøder, likeens det nye testamentet er forfattet av jøder, bortsett fra Lukas-evangeliet, som er skrevet av legen Lukas som ikke var jøde.

Hver bok i Skriften, for oss Bibelen, er innblåst av Gud og det som står skrevet er nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,sier dagens drypp.
- De fire evangeliene er skrevet ned etter at Jesus var reist hjem til sin Far i himmelen. Men Jesus visste at evangeliet kom til å bli forkynt over den vide jord, for i Markus evangeliet kap.14, vers 9, sier han til noen som var sammen med Jesus:
-
"Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne." Mark 14,9
- Jesus er Ordet, han er veien, sannheten og livet.
- Etter Jesu død og gravleggelse gikk to av hans disipler til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, på veien samtalte de om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men de ikke kjente ikke Jesus igjen. Jesus sa da til dem:
«Hva er det dere går og snakker så ivrig om?»

Disiplene bare måpet av denne mannen som ikke visste hva som hadde hendt i Jerusalem med Jesus, Guds sønn! Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Da Jesus ble borte fra dem, sa de til hverandre: «Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»  Jesus kunne skriftene.

Man regner med at mange av Bibelens historier, salmer og dikt har vært overlevert muntlig, ofte over lang tid, før de ble skrevet ned.

Bibelens ord er skrevet etter Guds åpenbaring, slik som Peter sier 2 Pet 1,20: 

"Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud."

Om vi bruker samme malen i dag på all disse villfaringene som fører oss bort fra skriftene i Bibelen, så sier Peter at det nytter ikke å forklare Guds ord på egenhånd, men en må være drevet av Den Hellige Ånd. Jesus sa selv :

"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." Joh 15,5.

God helg!