"Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst." Jer 8,20.    

  

Rundt omkring i landet vårt pågår det alltid flere møtekampanjer i kristen regi utover høsten.
Nylig ble det holdt en slik møtekampanje i en bygd på Sørlandet. På den første møtekvelden i denne kampanjen åpnet de med sang og etter noen sanger rekker en mann opp en hånd og spør lederen for møtet om de kan be for ham, fordi han hadde fått uhelbredelig kreft og nå ville han prøve alt.. Jo, han måtte bare komme fram så skulle de be for ham. Etter forbønnen gikk mannen tilbake på sin plass og møtet gikk videre. Etter nye to sanger kommer samme mann fram og sier at de må be en gang til for ham, for han kjente ingen forandring i kroppen. De så gjorde og mannen gikk tilbake og satte seg. Men mannen kom fram og bad om forbønn to ganger til, for han kjente ikke noen forandring. Møtet tok slutt den kvelden og folket gikk hjem.
- Noen dager senere i kampanjen troppet mannen opp igjen, han som hadde bedt om forbønn for kreften. Møtet var kommet så vidt i gang, da mannen med kreften reiser seg opp og spør ledelsen om de kan be han til frelse. For nå hadde han vært til legen sin, som kunne konstatere at kreften var borte. Så da hadde han fått bevis på at dette var noe som var sant og han ville derfor bli frelst.
- Ja, mannen ble bedt til frelse og møtet fortsatte.
- Neste kveld kom samme mannen tilbake med sin kone på møtet, nå ønsket også hans kone å bli frelst! Ja, med glede bad ledelsen henne til frelse.
- Neste kveld kom mann og kone og deres to døtre til møtet og  mannen spurte ledelsen under møtet om de kunne be deres to døtre til frelse også? Ja, det skulle de mer enn gjerne gjøre. Døtrene ble frelst og tok imot Jesus den kvelden.
- Neste kveld kom og da kom den helbredende mannen og hans kone, hans to døtre og nå hadde døtrene med seg sine menn. De ønsket også å bli frelst. Også de ble bedt til frelse den kvelden.
- Neste kveld hadde mannen som var blitt helbredet også med seg nabokona deres, hun ville også så gjerne bli frelst. Ja, hun ble bedt til frelse hun også.

Oppsummeringen av møtekampanjen var at til sammen var 15 mennesker blitt frelst og reddet fra evig fortapelse, borte ifra Gud.
Jeg tror vi kan vente oss, at flere slike "vekkelser" i vårt land vil komme fortløpende. Bare at vi som tror på Jesus, står sammen om å be høstens Herre drive arbeidere ut på våre "høstmarker".

"Da sa han til sine disipler: "Høsten er stor, men arbeiderne få; bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!" Matt 9,38