"På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» Matt 11,25-30

Jesus ga de av sitt eget folk, et tilbud om å komme til han alle dem som strevet og bar tunge byrder, så ville han gi dem hvile. Jesus bad dem om ta hans åk på seg og lære av han. For Jesus sa han var tålsom og ydmyk av hjertet, og de som kom til ham skulle finne hvile for sine sjeler. For hans åk var godt, og hans byrde var lett.
- Dette tilbudet som Jesus ga sitt folk, jødene, tilbyr Jesus oss i dag. Men forutsetningen for å ta imot tilbudet er faktisk at du ikke er klok i egne øyne eller så forstandig at tilbudet fra Jesus ikke tas imot, men avvises som tøv. Ingen kan komme til Gud uten først å ha kommet til Jesus, hans sønn. Dagens drypp sier:

"Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for."

Nøkkelen som gir deg og meg adgang til Guds evige liv er overgitt til Jesus, Guds sønn. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. Tilbudet fra Jesus i dagens drypp er spesielt rettet til de av oss som strever og bærer tunge byrder. Tar vi imot innbydelsen så vil Jesus gi oss hvile. Han oppfordrer oss til hans åk på oss og lære av ham, for han er tålsom og ydmyk av hjertet, noe som vil gi oss anledning til å finne hvile for sjelen vår.

Det ble skutt og drept over 100 mennesker i Paris forleden, og menneskene lever i frykt og blir redde for hva og hvor vil neste skudddrama finne sted.
En kristen broder bad til Herren om dette, for det var lett å bli redd i slike situasjoner. Svaret Herren ga ham var dette: "Bytt den ut den ene d-en i redd med e, så blir det rede!"

Dette stemmer med Jesus ord i Luk 12,40 :

"Vær da også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker."