"I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen.  I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet.  For han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper." Hebr 11,8-10.

Tre generasjoner er samlet med sine familiemedlemmer, de bor i telt.
* Bestefar Abraham ble 175 år gammel, han var 100 år da han og kona Sara fikk sønnen Isak.
* Isak var 40 år da han og Rebekka giftet seg . Da de fikk Jakob og Esau , var da blitt Isak 60 år gammel.
* Da Esau var førti år, giftet han seg med Judit, datter til hetitten Be’eri, og Basmat, datter til hetitten Elon. De ble til hjertesorg for Isak og Rebekka.

Rebekka fikk Isak med på å sende Jakob bort sin brors Labans familie og finne seg en kone av hennes ætt, slik at det ikke ble som Esau, som tok en hetitt til kone. Jakob gjorde som foreldrene sa og dro til Laban. Laban lovet Jakob datteren Rakel til kone, hvis han jobbet hos ham i 7 år. Ok, sa Jakob, og disse 7 årene ble nesten som bare som noen dager for ham. Jakob skulle da være nærmere 50 år.

- Dagen kom for bryllup og om kvelden førte Laban inn til Jakob sin annen datter, som het Lea, men da morgenen kom, se, da var det Lea! Jakob sa da til Laban: «Hva er det du har gjort mot meg? Det var jo for Rakel jeg tjente hos deg. Hvorfor har du sveket meg?» Laban svarte: «Det er ikke skikk hos oss å gifte bort den yngste før den eldste. La hennes bryllupsuke gå til ende, så skal jeg gi deg den andre også, hvis du vil tjene hos meg i sju år til!»

- Jakob gjorde så. Han holdt bryllup med henne uken ut. Så gav Laban ham sin datter Rakel til kone. Så gikk Jakob inn til Rakel også, og han holdt mer av Rakel enn av Lea. Siden tjente han hos Laban i sju år til. Etter 20 års tjeneste hos Laban brøt Jakob opp for å dra hjem til sin far Isak som bodde i Mamre ved Kirjat-Arba – som nå heter Hebron – der Abraham og Isak hadde holdt til. Isaks levetid ble 180 år, da var Jakob blitt 120 år gammel.
- Uår i landet gjorde at Jakob og hele hans ætt dro til Egypt til sin sønn Josef, som hans brødre hadde solgt flere år før som slave til Egypt. Jakob levde 17 år i Egypt. Hans levetid ble hele 147 år.

Det er fascinerende å lese om disse tre generasjonene som bodde på samme sted i telt og lese hvordan det hele utartet seg i hver generasjon. Abraham og Sara fikk oppleve sønnen sin som en god og omsorgsfull person, mens Isaks avkom ble mer og mer til hodebry for foreldrene. Esau var først ute til å gifte seg, han giftet seg med en hetittkvinne, noe som ble til hjertesorg for Isak og Rebekka. Hans bror Jakob var mer lydhør til sine foreldre og gjorde som de sa. Han dro til mors-slekta for å finne seg kone. Han ble borte en lang tid og om Jakob fikk oppleve å se sin mor, Rebekka, i live ved sin hjemkomst vet jeg ikke, men Isak fikk oppleve å se sønnen som hadde lurt til seg velsignelsen av ham.
Jakob og hans koner hadde til sammen 12 sønner. Jakob fikk navnebytte av Gud til å hete Israel, og hver sønn av Jakob ble tildelt hvert sitt område av landet.
Dette landet er det vi opplever og ser at Guds løfte til Abraham står ved lag idag , i hans ætt skulle hele jorden bli velsignet. Jesus ble vår velsignelse.

Selv er vi nå besteforeldre til 14 barnebarn. Vi må prise Herren for de 5 barna vi fikk, de har alle tatt imot Abrahams velsignelse, Jesus, som sin herre og frelser.
Barnebarna har hittil valgt samme vei, måtte de bare holde ut på livsveien med Jesus. Det er i alle fall en berikelse å høre Jesu-familien til, og oppleve å se at Jesus lever i dag og hjelper oss igjennom motgang og medgang. Snart vil alle generasjonene som valgte Abrahams velsignelse, Jesus, å samles i himmelen hos Ham.

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12