"Han sa til disiplene:
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for maten som dere må ha for å leve, eller for klærne som kroppen trenger. Livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene! Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Se på liljene! De verken spinner eller vever, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere! Så lite tro dere har! Vær ikke engstelige, og tenk ikke bare på hva dere skal spise og hva dere skal drikke. For det er dette alle folk i verden er opptatt av; men dere har en Far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket." Luk 12,22-32

Jesus sa til sine disipler for ca 2000 år siden, disse ord i dagens drypp, men for oss som lever og er hans disipler i dag lyder de samme ord til oss som de gjorde for dem.

Kommer jeg under Jesus formanende ord, nemlig er jeg bekymret :

*  for maten som vi i familien må ha for å leve
*  for klærne som kroppene våre trenger
*  bekymring for å legge en alen til min livslengde?
*  bekymre seg for alt det andre i tillegg.

"Å tenk ikke bare på hva dere skal spise og hva dere skal drikke. For det er dette alle folk i verden er opptatt av; men dere har en Far som vet at dere trenger dette," sa Jesus da til disiplene og det samme sier han til oss i dag. "Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket," avslutter Jesus med i sin formaning til disiplene sine.

En uke er snart ute og vi ser fram til å hvile ut i helgen, men kan vi det? Jesus sa en gang til sine disipler: 
- «Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt!» Mark 6,31 .

For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke engang tid til å spise. Derfor drog de ut med båten til et ensomt sted, hvor de kunne være for seg selv og hvile seg ut. Men mange av folket så at de drog bort og de kjente dem igjen, og da kom de løpende fra alle byene og nådde sannelig fram før dem.

Jesus gikk nå i land fra båten de brukte, og da fikk han se en mengde mennesker. Han ble ikke vred på folket, men han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig. Så vær obs på overraskelser selv om det er helg, men la oss bestemme oss for :

- å ta et skritt fra det som binder til det som frigjør !

God helg!

"Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Matt 25,6.