"Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham." Sal 62,2

Tiden går veldig hurtig! Du er ikke før begynt på dagen,før den er over. Dette gjelder oss som er oppegående og har våre daglige gjøremål. Om vi spør en som sitter bak låste dører i et fengsel, så ville vel svaret blitt et annet. Likeledes om du kommer inn på et sykehjem, hvor menneskene er kommet dit fordi kroppens helse tilsa en hjelpende hånd døgnet rundt. Men uansett så går tidshjulet framover og stopper ikke før Herren selv sier stopp. Han er universets herre og grunnlegger.

- Derfor sier salmisten til sin sjel : "Vær stille for Gud, min sjel! Fra ham kommer mitt håp. Bare han er mitt fjell og min frelse,han er min borg, jeg skal ikke rokkes. Min frelse og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell,jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud, øs ut for ham det som fyller hjertet! Gud er vår tilflukt.Sela. Menneskene er som et pust,menneskebarna svikter; på vektskålen vipper de opp, de er alle lettere enn luft. Sett ikke lit til vold
eller fåfengt håp til rov! Om rikdommen vokser,så la det ikke fange ditt sinn! Én ting har Gud talt til meg, to ting har jeg hørt: at det er Gud som har makten,og at du er trofast, Herre. For du lønner enhver etter det han har gjort." vers 6-13.

- Hvilken mottaker har du i ditt liv? Hva opplever du når du ser på tv-skjermens forskjellige kanaler? Du kan skifte mellom krig og fred, flyktninger og hjelpesløshet. Sport og fritidssysler. Noen prøver seg på "forbuden frukt", kanaler som tjener penger på andres svakheter. Så hender det at en forvirret sjel i sin åndenød etter å finne roen i sjelslivet sitt, at de søker opp en kristen Tv-stasjon. Da skjer det noe som personen ikke før har opplevet før, nemlig den roen og stillheten som kom inn i hans liv. Navnet Jesus ble hørt flere ganger, som ble plantet inn i personens hjerte. Men vedkommende var ikke kommet så langt som salmisten i dagens drypp, som konkluderer : "Vær stille for Gud, min sjel! Fra ham kommer mitt håp" vers 6.

- I stedet begynner en prosess inni personens hjerte. Tv-predikanten sier at mannen Jesus, Guds sønn, står ved døren din å banker på. Vil du slippe ham inn og jage din nåværende leieboer ut, djevelen, som har lurt deg i alle år hittil? Jesus bryter seg ikke inn, han går bare inn om du åpner for ham og sier velkommen!
Da siteres Åpenbaringsbokens kap 3,versene 20-21:

- "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone."

- Du verden, nå ble det liv i personens hus, her hadde han hørt noe som vedkommende aldri hadde hørt før. Var dette sant, at Jesus var Guds sønn og ville ha han med på sitt lag for evigheten? Da måtte han tenke seg godt om før han tok et standpunkt om å slippe Jesus inn i sitt liv. Det gikk dager, månedere og nesten et år, før han ble rammet av et nytt møte med denne mannen Jesus. Nå banket han på igjen, skulle han slippe Jesus inn på "prøve". Det kunne jo ikke skade ham, men hva med den andre "leieboeren" han hadde boende på samme rom? Men han hadde hørt at der lyset kommer til, der må mørket vike. Jesus hadde sagt, sa tv-predikanten: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8,12

- Da var jo valget lett for tv-titteren. Åpnet han hjertedøren sin for Jesus, så kom Lyset inn og mørket ville forsvinne ut. Så tenkt så gjort, han åpnet døren for Jesus og bød han velkommen inn! Da holdt Jesus måltid med ham, "jeg med ham og han med meg."

- Frelsen kom Jesus med til denne tv-titteren og livet var verd å leve for han med nytt mot og en glede var kommet i hans hjerte .

"Vi har sluppet fri som fuglen fra fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi har sluppet fri." Sal 124,7