"For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet ." Tit 2,11 (2011)

Vi som tror på Guds ord vet at vi mennesker ble skapt av vår treenige Gud, dvs Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvordan vet du det? Guds ord sier det i 1 Mos 1,26-27:

"Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." (78/85)

Hebr 1,8 bekrefter Sønnen deltakelse i skaperverket, idet forfatteren skriver om Sønnen følgende:

"Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav. Du har elsket rettferd og hatet urett; derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine frender. Og videre: Du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden, og himmelen er et verk av dine hender."

Helt fra starten er Den Hellige Ånd  med i skaperverket, vi leser fra 1 Mos 1,1-2:

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet."

Denne treenige Gud satte de to menneskene som han hadde skapt inn i en hage som ble kalt Edens hage, dvs Paradis. Her var alt perfekt i denne hagen med frukttrær av ulike slag, men Bibelen beskriver nærmere om to trær i denne hagen,jf 1 Mos 2,8-9 :

"Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet som gir kunnskap om godt og ondt."

Adam og Eva fikk Guds forbud til å ete av "Kunnskapens tre". Gjorde de det, så ville de død. Men så kom Satan "forkledd" i en slange og lokket Eva til å spise av Kunnskapens tre og hun tok av frukten og åt og delte med sin mann, som også åt. Men med det samme han tok en bit av kunnskapsfrukten, ble de begge obs! på at de var nakne. Guds nåde som hadde gitt dem evig liv i et syndefritt Paradis, ble nå erstattet av frukten fra "Kunnskapstreet" som åpnet deres "åndelige" øyne, som viste dem sin nakenhet. Satan hadde nå fått dem til å gjøre opprør imot Gud, nett slik han selv hadde gjort tidligere. Resultatet ble utvisning fra Edens hage for Adam og Eva.

Dagens drypp sier at Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Hvem skaffet tilveie Guds nåde til menneskene igjen? Jo, det gjorde Jesus, Guds sønn.
Han døde på Golgata kors for alle syndene som menneskeheten hadde gjort siden Adam og Eva åt av Kunnskapens tre i Edens hage. Satan trodde at han skulle lure Jesus også, slik han lurte Eva, da han han kom i en ny forkledning i Judas Iskariot. Men der bommet Satan på målet, for idet Jesus døde på korset, tok han tilbake seieren
som Satan vant i Edens hage. Jesus var og er syndfri, derfor kunne han ta våre synder opp på korset, idet han ropte ut : "Det er fullbrakt!"

Fra den dagen var Guds nådebro til det nye Paradis i himmelen åpnet. Nåden til å komme til Paradis i Guds himmel gis av Jesus Kristus og bare ham! 

Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12

Velkommen!