"Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om." 1 Krøn 4,10.

Jabes' bønn om suksess ble til en bok, som Bruce H. Wilkinson har skrevet. Bøker, ja ganske mange kristne bøker har gode budskap, men de holder ikke alltid mål. Men Jabes' bønn i bokform skrevet av Bruce H. Wilkinson , er en oppfordring av forfatteren til å be Jabes'bønn hver dag. Forfatteren selv har bedt denne bønnen hver dag i over tretti år og går god for at denne bønnen vil forandre ditt liv. Dagens drypp sier at Jabes ble bønnhørt i sine ønsker om at Gud måtte velsigne ham. Om vi vil følge Jabes' bønn så må du be om å bli velsignet, regelmessig, og da vil vi oppleve mirakler og Guds velsignelse også. Du er bare en kristen, sier du og  ber ikke om velsignelse for deg selv, bare for andre, da kan ikke Gud velsigne deg, går det fra av boken.

"Guds overflod begrenses bare av oss selv, ikke av hans ressurser, hans kraft eller vilje til å gi. Jabes ble velsignet ganske enkelt fordi han ikke tillot noen hindring, person, eller mening å reise seg over Guds natur. Gjennom en enkel bønn i tro kan du forandre din fremtid. Du kan forandre det som skjer ett minutt fra nå.
Når du tar små skritt, trenger du ikke Guds hjelp. Det er når du kaster deg ut i hovedstrømmen av Guds plan for denne verden - som er større enn dine evner kan makte alene - og bønnfaller Ham: Herre, bruk meg, gi meg en større tjeneste i ditt rike! - at du utløser mirakler. I det øyeblikket sender Himmelens engler ressurser, styrke og de medarbeidere du trenger. Jeg har sett det skje hundrevis av ganger. Du og jeg er alltid bare én bønn unna uforklarlige, åndsfylte handlinger. Når han rører ved deg, kan du oppleve overnaturlig entusiasme, mot og kraft. Det er opp til deg," så jeg en bemerket til boken for flere år siden.

Vi vet at foruten Jesus kan vi intet gjøre av oss selv, vi må alltid ha Jesus med på laget, skal vi lykkes i våre liv. Men vi må jo tro Guds ord som sier :

"Herren sa til Moses: Tal til Aron og sønnene hans og si: Slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem: Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!
De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem." 4 Mos 6,22-27.

Er vi isralitter da ? Hva sier skriften om det? I 1 Mos 22,18 sier Gud til Abraham: "og i din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet fordi du lød mitt ord."

I Abrahams ætt skal alle folk på jorden bli velsignet, kun fordi han lød Herrens ord! Oppfyllelsen av velsignelsen til oss hedninger sørget Jesus Kristus for da han ga sitt liv på Golgata kors for oss. Utfra Jesu ord på korset: "Det er fullbrakt!" kan vi med frimodighet be ut Jabes bønn i dag også :

«Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte!»