"Det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss,  slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og Ordets tjenere.  Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus,   for at du skal forstå hvor pålitelig det er, det du er blitt undervist i." Luk 1,1-4.

Lukas evangeliet er skrevet av en "hedning", faktisk den eneste skribenten i Bibelen som ikke er jøde. Han hadde et yrke som lege. Lukas visste at mange  hadde forsøkt å gi en fremstilling av det som hadde skjedd blant de som trodde på Jesus ,  slik de hadde fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og Ordets tjenere. Lukas gjorde seg nøye med å gå igjennom alt som var skrevet og hørt fra folk som hadde sett og hørt på Jesus hva han gjorde i sitt liv og virke på jorden.

Lukas har fått med mye av det som Jesus gjorde i Israel, han beskriver det hele nøyaktig og levende. Når vi så vet at hele skriften er innblest av Gud, da forstår vi at evangeliene er det glade budskap.

Jesus sa ved sin avskjedshilsen til sine disipler: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Men det som er det unike med Jesus er at når han åpner skriftene for oss, så forstår vi alt. Jesus sendte over disiplene det som Gud hadde lovt, nemlig at disiplene skulle bli i Jerusalem til de ble utrustet med kraft fra det høye. I slutten av evangeliet til Lukas står det følgende:

"Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbad ham og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud." Vers 50-53.

Jesus sa før han dro fra disiplene at han ville komme tilbake til dem og ta de med seg til sitt Fars hjem - himmelen. Vi leser om dette i Johannes evangeliet:

"I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er." Joh 14,2-3.

Vi som tror på Jesus sine ord, vi venter på at han snart vil komme for å hente oss troende hjem til seg. Vi er bruden, han er brudgommen. Vi er frelste hedninger, Jesus er jøde. Likesom Josef tok seg en hedningkvinne til sin brud, likedan har Jesus tatt ut sin brud fra "hedninger". Josef viste seg to ganger for sine brødre, den første gangen åpenbarte han ikke for dem hvem han var, det skjedde først den andre gangen. Da så de han som deres bror. Slik vil også Jesus komme å vise seg i skyen for sin brud, så for andre gang vil han vise seg for sine brødre, jødene.

"Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!"
Åp 1,7.