"De holdt ham da under oppsikt og sendte noen ut for å spionere. De skulle gi seg ut for å være fromme menn og prøve å gripe ham i å si noe galt, så de kunne få overgitt ham til myndighetene og landshøvdingen "Luk 20,20

Liker du å vite at du er under oppsikt av mennesker rundt deg? Neppe! Men hva er det som gjør at en person kommer i søkelyset blant sine egne? Jesus var en rabbiner, en som kjente skriftene som jødene hadde om Gud den allmektige. Han var ca 30 år da han begynte sin gjerning som "predikant", han var ikke opplært av noen i skriftene til sitt folk, jødene, men allikevel satte han prester,lærere og yppersteprestene fast i skriftene, inkl Moseloven.

Denne mannen var en plage for det høye råd, for Jesus gjorde ting motsatt av hva de lærte folket. De sa for eksempel : Det er ikke tillatt å helbrede på en sabbat, du skal vaske hendene dine før du spiser mat, du må holde deg borte fra tollere og syndere osv.
Jesus hørte ikke på "sine overmenn" , men han helbredet de syke som kom til ham, selv om det var på sabbaten. Ble han bedt inn til en sammenkomst hos en toller, ja, så kom han med sine disipler til måltidet. Det gjorde de skriftlærde også, selv om de kanskje ikke var innbudt av tolleren, så tok de nok i bruk sin autoritet som de skriftlærde hadde .

I dagens drypp er Jesus utsatt for overvåking av sine egne, de må nå finne noe å ta ham på, slik at de kan få ham fengslet og dømt for sin virksomhet.
Alle gangene de la planer om å felle ham i ord eller gjerning, så tapte de. Svarene han ga de utsendte "spionene" var ikke til å rikke, intet menneske kunne gi sånne svar som Jesus. Han var suveren , en ener i tale og gjerninger. Blinde fikk synet, døve ble hørende,halte ble helbredet, ja, til og med døde personer fikk han liv i igjen. Var det rart at menneskene flokket seg rundt ham og hyllet ham som en helt, en som de til slutt ville gjøre til konge. For han ga dem mat rett ut av intet ute i ørkenen, visstnok hadde han en gang 5 brød og 2 fisker som "grunnsats" i sin videre formidling av maten til om lag 5000 mennesker, da kom kvinner og barn i tillegg. Kan du klare og velsigne 5 brød og 2 fisker , slik at det gir mat nok til tusenvis av mennesker?

Hvorfor ville " kirkens menn" på Jesu tid få bort Jesus fra sin arena? Jo, ganske enkelt fordi de var sjalu på ham, de kom til kort selv. De bare brukte pekefinger mot folket, men mot seg selv løftet de den ikke . De så seg selv som rettferdige innfor Gud og kunne derfor bruke sin autoritet over sine "offer".
Er du blant dem i dag som stadig bruker pekefinger mot din neste? Du er sjalu på personen du bruker pekefinger imot. Hvorfor? Jo, du kjenner deg underlegen, når du møter personens vennlighet. Du synes at ditt liv ikke lykkes slik som person x lykkes. Derfor vokter du vedkommendes skritt og kan du greie og ødelegge noe for personen , så gjør du det også. I skolen kalles dette for mobbing av kameraten din, men de voksne er ikke det slag bedre i sin oppførsel. Finner de et "offer" så slår de til med sin autoritet, de er som dagens drypp omtaler: "..De skulle gi seg ut for å være fromme menn og prøve å gripe ham i å si noe galt,".
De lykkes aldri. Er du en "pekefingerperson", så husk da alltid, at tre fingrer peker imot dreg selv!

"For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.  Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsæl, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferds frukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som stifter fred." Jakob 3,16-18.