"Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. "   Matt 5,13

Salt er en god ting, når det brukes der det skal. Saltet har en evne til å bevare kjøtt,fisk etc , når kjøttet  etc legges i saltlake over en viss tid. Idag bruker vi fryseboks til å holde kjøtt og andre matvarer i holdbar stand.
Jesus sier til sine disipler:
"Dere er jordens salt!" Tenker vi tilbake i utviklingen om "saltet vårt" i det hundreåret som gikk inn , da år 2000 startet, så må en erkjenne at vårt land er blitt så avkristnet, at ungdom og barn er opplært at "roten til alt ondt" i verden er kristendommen. Kristendommen stemples av mange politiske partier som skadelig for samfunnet.  Er du virkelig en kristen , som vil være jordens salt i dag , så blir du  samfunnets og kulturens fiender. Ja, det blir spesielt ungdom innbilt i våre skoler . Hvor mange kristne finnes der igjen på skansene? Ungdommene er glødende vitner for Jesus en kort periode, men de møter motstand på veien fra den eldre garde og verden rundt dem.  Den bjørnsonske påstand sier: "Hvor godtfolk går, der er Guds veie," og den påstanden er blitt trodd av mange også i dag.  Når menneskene med kristen bekjennelse tenker ,taler og handler mest mulig likt verden , da hjelper det lite at vi tallmessig er overlegne.

- Vi har nett vært igjennom en helg hvor vi har feiret "Halloween" i år. Halloween faller alltid på 31 oktober hvert år. Men hva har dette med oss kristne å gjøre?

"Halloweenfeiringen har røtter i den katolske allehelgensdagen. Den har tatt opp i seg trekk fra flere hedenske høstfester, blant annet den romerske festivalen for Pomona og kelternes fest for dødsguden Samhain. Den sterke dødssymbolikken i amerikansk halloweenfeiring med skjeletter, hodeskaller, flaggermus og teaterblod er inspirert av den meksikanske allehelgensfeiringen, De dødes dag. Tradisjonen med å gå fra dør til dør har sin opprinnelse i 1800-tallets allehelgensfeiring. Ifølge folketroen kunne de døde ferdes fritt allehelgensaften. De reiste rundt i store følger, som ble kalt oskorei eller åsgårdsrei, sammen med nisser , alver og annet skrømt . I både Irland og England var det vanlig at ungdom gikk i maskerte åsgårdsreier mellom gårdene. I Irland gjorde de pek og spiste matofferet som var satt frem til de døde. I England banket de på og ba om sjelekaker. I Irland skar de også ut lykter av grønnsaker, men de brukte turnips , ikke gresskar.Irske og britiske emigranter tok med seg tradisjonene til USA, der feiringen fant sin nåværende form. På 1930-tallet var det politiske kampanjer mot halloweenfeiringen i USA, men skikken ble ufarliggjort av at de yngste barna ble hovedpersonene." - (Store norske leksikon )

Legg merke til utviklingen også i vårt land, at "skikken" ble ufarliggjort av at de yngste barna ble hovedpersonene i feiringen. Vi ligger dårlig an som kristne om vi ikke tar korset opp og følger Jesus i stort og i smått i våre liv. Vi er jordens salt, det er vi som skal holde "maten" spiselig, slik at verden kan bli frelst.
"Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene." sa Jesus.

Kan disse ord sies om vår kristen-generasjon?

"og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!" Rom 12,2