"Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester.  Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. "Heb 13,2-3.

 

Å være gjestfri er en som gjerne tar imot gjester og som behandler dem godt. Gjestfri er en som åpner hjemmet sitt, holder åpent hus, tar gjerne imot gjester... Men det norske ordet har en underlig ordkombinasjon. Gjest+fri. Fri for gjest? Vil være gjest-fri, uten gjester? Er du en av dem?

Forfatteren av Hebreerbrevet visste nok hva det var å bli mottatt med et åpent sinn, når han kom til mennesker på sine reiser. Ingenting er verre enn å være hos folk som er grinete og gjerrige med mat og drikke til sine gjester. Har vi et åpent sinn med å ta imot gjester, da sier Ordet at vi har hatt besøk av engler uten å være klar over det. Dagens drypp ber oss også huske på de som er fengslet, og tenke som om vi også var det. Ekstra mye bønn for dem som blir pint og plaget, vi kan jo tenke oss selv i samme situasjon. I dagens verden er det mange som blir forfulgt for sin tro på Jesus, de blir pint og plaget og noen blir drept.

Hva er det som får menneskene til å bli så egoistiske og selvopptatte, at de kan finne på hva som helst for egen vinning? Noen har en tro på Gud, en gud som ikke er gud, men som representerer Satan i all sin makt her på jord. Disse blir helt fanatiske i sin handlemåte, og da de får en opplæring av sine "trosfeller" som hyller drap av "ikke troende", da kommer hat og forbannelser ut som et resultat av deres tro. Mange tror de gjør en god gjerning for sin gud, og det gjør de for guden Satan. Jesus sa til de som trodde de hadde Gud til far :

 

"Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." Joh 8,43-44.

Vi gjør lurt i å kjenne skriftene i vår tid, hva de sier oss. Ola Normann tror at alle har samme gud, men som Jesus selv sa, så er det bare en Gud, det er hans Far i himmelen. Et medlem av jødenes råd kom en gang og spurte Jesus: "Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud." Luk 18,18-19.

Et sangvers lyder :" Jehova Gud er god, og han gjestfri er. Hans omsorg favner alle; han har oss kjær. Han regn og solskinn gir. Hans skapning mettet blir. Vårt hjerte fyller han med alt godt. Når vi for dem som sliter, sann omsorg har,da ligner vi vår gjestfrie Gud og Far. Han lønner oss når vi barmhjertig står dem bi. Vår godhet da har prøven bestått."

 

"Ta imot ham i Herrens navn, med inderlig glede, og vis respekt for slike som han. 30 Det var på grunn av arbeidet for Kristus han var døden nær, da han satte livet på spill for å bøte på det som manglet i den hjelp dere har gitt meg." Fil 2,29