"Dra ut, dra ut gjennom portene og rydd en vei for folket! Bygg, ja, bygg en kongsvei og rens den vel for stein! Reis en merkestang for folkene!
Nå lar Herren rope ut så det høres til verdens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, de han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham.
De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Og selv skal du kalles den søkte, byen som ikke er forlatt." Jes 62,10-12

Jødene er på vei hjem fra adspredelsen, de kommer fra sør og nord, øst og vest for å innta sitt hjemland Israel. Begynnelsen startet etter ca. 1800 år med landflyktighet, pogromer og folkemord på minst 7 millioner jøder, i 1948 opprettet FN staten Israel. FN tilbød araberne en stor del av det landområde Folkeforbundet tidligere hadde gitt til jødene, men araberne avslo. Dermed står Folkeforbundets vedtak og grenser for Israel fast.

I dag kommer jødene hjem fra hele verdens land. Israel er et lite land, men de som er jøder i dag ser mer og mer at skal de få fred til å leve trygt, så er det bare et land som kan tilfredstillende deres hunger, nemlig landet Israel.

"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." (Jeremia 16,14-16)

Millioner av jøder har vendt tilbake til landet hvor de har sine røtter, og bare fra Russland antar en at over 2 millioner jøder har vendt hjem til det lovede land! I tillegg har mange kommet fra USA og Europa. Også mange etiopiske jøder har emigrert til Israel. Dette oppfyller det profetiske ordet fra Jesaja 43:

"Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! - og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende." (Jesaja 43:5-6)

Jeremia forteller at først skal Gud sende fiskere for å sende jødene hjem til Israel. Dette var sionistene, menn som Theodor Herzl (f.2.5.1860 –d. 3.7. 1904),  og Chaim Weissmann (f 27.11.1874 – d.9.11.1952) i spissen. De kalte jødene fra fra Europa og resten av verden til å komme til Midt-Østen for å etablere den jødiske staten. Dette begynte før opprettelsen av staten Israel i 1948. En fisker er en som lokker til seg byttet ved hjelp av agn.
"Fiskerne" oppfordret jødene til å bryte opp fra sine land og reise "hjem" mens det ennå var tid. For fiskerne mente situasjonen for jødene i Europa ville bare bli verre, ikke bedre. I dag vet vi at fiskerne hadde rett, over 6 millioner jøder møtte døden under Hitler regimet.

Da var tiden for jegerne begynt, som profeten skriver om: "Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene."

En jeger er en som jager sitt bytte med makt og frykt. Ingen kunne forutse Holocaustog hva den brakte med seg. Det jødiske folket innså da at de måtte vende tilbake til det eneste "hjemmet", som Gud hadde tiltenkt jødene - nemlig landet Israel. I vår tid opplever jødene å bli jaget hjem av "jegerne" i større omfang enn noen ganger tidligere. Tryggheten for en jøde er "hjemlandet Israel" , der er de brødre og søstre uansett fra hvilket land de kommer fra. Men ennå mangler millioner av det jødiske folk i Israel, tiden haster før grensene stenges og ingen slipper ut fra sine land. Andre jøder vil hjem, men mangler penger til reisen. Dette kan vi hjelpe dem med og i dag er det flere her i Norden som hjelper til med penger etc, slik at de kan få komme seg hjem til Israel. Vi kristne er "podet" inn på "Israelstreet", jødene som hører til på treet, venter på å få bli podet inn igjen på treet.