" I huset hvor din menighet samles, lød brølet fra dine motstandere; der satte de sine bannere som seierstegn. Det var et syn som når en løfte økser høyt i tykke skogen. Så slo de i stykker all treskurden der med bile og med brekkjern. De satte ild på din helligdom, helt til grunnen vanæret de stedet hvor ditt navn bor. De tenkte: «Vi underkuer dem alle!» Hvert gudshus i landet brente de opp. Vi ser ikke våre egne bannere. Det fins ikke lenger noen profet, og det er ingen iblant oss som vet hvor lenge dette skal vare." Salme 74,4-9.

Jeg kom til å tenke på "to tallet". Hvilken innflytelse har ikke det tallet i vårt samfunn og på verdens basis. Vi har f.eks. flere viktige to-tall :

* Sol og måne - to viktige solkilder.
* Lys og mørke - innflytelsen på vår levealder
* Dag og natt - nøkkelen til all virksomhet på jorden.
* Mann og kvinne - nøkkelen til menneskene: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere..."
* Ung og gammel - utviklingstrinn for menneskene
* Høyre eller venstre side - helt avgjørende veivalg som må tas igjennom livet.
* Liv eller død - menneskenes kamp på jorden
* Frelst eller fortapt - menneskenes valg på jorden.
* Gud eller Satan - En allmektig Gud eller Satan som har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham, sa Jesus.

Den Norske Kirke står ved et veivalg: Skal de åpne for vigsel av homofile eller skal de stå fast på gjeldene skriftsyn?
Øivind Benestad i Levende folkekirke sier til avisen Dagen, at han tror det blir svært vanskelig å leve med to forskjellige syn på dette spørsmålet i Den norske kirke. Han tror at dem som er imot vigsel av homofile, vil forlate Kirken frivillig dersom det vedtas en liturgi for vigsel av likekjønnede par.

NLM trossamfunn, er nå opprettet for dem som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Norsk Luthersk Misjonssamband. Innmelding i trossamfunnet skjer skriftlig.
Fem av sju regionledere i NLM sier til Avisen Dagen, at de ikke kommer til å melde seg inn. Her er altså en ny splittelse innen "liga". Flertallet i NLM gikk inn for eget trossamfunn, men mindretallet synes å forbli i DNK.

Paulus brøt med synagogen i Efesos og opprettet sin "menighet" i en skole, vi leser fra Agj 19,8-10:

"Han gikk så til synagogen, og der talte han i tre måneder med stor frimodighet, førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rike.   Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om «veien» mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og skilte disiplene ut, og siden holdt han hver dag samtaler i Tyrannus-skolen. 10 Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord, jøder så vel som grekere."

Så til slutt to valg - vekkelse eller frafall i den troendes flokk på jorden. Vi ser begge deler gjør seg gjeldene i dag. Store deler av verden opplever vekkelse, folk kommer til troen på Jesus i hopetall. Men samtidig skjer det et kolossalt frafall fra kristentroen i USA og Europa. Jesus sine ord til oss lyder:

 "....Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8.