"Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» «Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker,» sa de, «hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene.» Det var samlet omkring fem tusen menn. Da sa han til disiplene: «La dem sette seg ned i grupper på femti.» Det gjorde de og lot alle sette seg ned. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem i stykker og gav til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem, hele tolv kurver." Luk 9,13-17.

Folk gikk for å høre og bli helbredet av Jesus, og på sine daglige vandringer var tusenvis av mennesker rundt ham. Dagens drypp forteller oss om en hendelse som oppstod en dag da Jesus hadde undervist og helbredet mennesker som hørte på ham. Kvelden nærmet seg og folket var sultne og disiplene til Jesus oppfattet folkets
behov for mat og derfor bad derfor Jesus om at han skulle si til dem at de måtte gå inn i landsbyene og kjøpe seg mat før kvelden kom. Jesus svar kom kjapt:
«Dere skal gi dem mat!»
Disiplene brukte hodet og praktisk sans og fant ut at alt mat de kunne oppdrive var 5 brød og 2 fisker, skulle de skaffe mer mat måtte de ta turen til byens kjøpmenn. Jesus derimot brukte bønnens makt og bad til sin Far om hjelp, og bad derfor disiplene om å ordne til grupper på 50 mennesker i hver. Alle i hver gruppe satte seg ned i gresset og da tok Jesus de 5 brød og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Så brøt han maten i stykker og ga dem til disiplene, som så fortløpende delte mat ut til folket. Resultatet var at alle ble mette og den uspiste maten ble hele 12 kurver. De som da hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn, skriver Matteus (14,21).

Omverden i dag trenger mat,klær,hjem etc , og vi i Norge er lever trygt og godt, og da sier vi : Vi har ikke mer enn vi stort sett trenger selv, men vi kan jo gi dem noen milliarder kroner i nødhjelp, og kanskje vi kan ta imot de mest oppegående, så de kan få bo hos oss inntil videre.

Jesus stiller oss i to grupper en dag på hva vi gjorde mot disse som manglet alt :

Gruppe 1 : «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.»
Gruppe 2 : «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» (Matt 25,40 og 45)

Vi i den vestlige verden er opptatt av oss selv og våre rettigheter. Dagens debatt i vårt land går på åndelig art, nemlig om homofile par skal få vie seg i kirken.
Guds ord på det er nei, men mange av kirkens hyrder og mange mennesker med dem mener ja. Resultatet blir splittelse i folket, noe som jeg ser av meninger i media
som bl.a.lyder:

"Og disse liberale Biskoper er altså såkalta "HYRDER"...
Sier alt om kirken.....noe som er fundamentalt galt i trossammfunnet DNK.Videre kommentarer unødvendig."

"Enhet i kirken med to ulike syn på ekteskapet mm ? Hvem prøver de å lure ?"

"Dem prøver og gjøre Bibelen til ingenting. Så kan dem gå uten Guds ord."

"Godt at det finnes andre kirkesamfunn i Norge......."

"Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som lever rett, han er rettferdig, likesom Kristus er rettferdig." 1 Joh 3,7