"Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp. Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet."  Salme 139,15-16.

"Gud er Gud," sier salmeforfatteren Petter Dass, i salmen: "Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære." Han Petter Dass var prest i Alstahaug kirke fra 1689. Det fortelles om Petter Dass at en gang han skulle holde sin søndagspreken i kirken, ble han oppmerksom på da han var kommet på prekestolen, at han hadde glemt talen sin hjemme. Men presten Dass mistet ikke fatningen, men så at et blankt ark lå på prekestolen . Han tok opp arket og sier: " Her var det intet," så snudde han arket og fortsatte, "og her var det intet, og av intet skapte Gud himmel og jord." Da var Petter Dass berget, han forsatte å tale utfra åpningsordene.

Dagens drypp er hentet fra salme 139, hvor salmisten gjengir skapelsen av seg selv og alle mennesker. Intet er skjult for Gud. Salmisten merker seg at våre dager ble alle oppskrevet i en bok før en av dem var kommet. Så utfra dagens drypp, så er våre dager talte allerede på fosterstadiet. Sier det oss noe med dagens abortlov?
Gud regner skapelsen av oss på fosterstadiet, som er menneske, hvor dagene alt er fastsatt av Gud. Men da må jo Gud vite om hvert et fosterdrap i mors liv, da Gud allerede hadde fastsatt levedagene våre. Ja, Gud er allmektig og allvitende, men det fritar ikke oss mennesker for skyld, som lar noen fostrer ikke få se dagens lys. Men Jesus tilgir oss våre synder om vi omvender oss fra synden og kommer til ham.

"Fra den stund det er liv i livmoren, vet jeg det. Jeg vet om de babyene som blir drept mens de ennå er i morens legeme. De aborterte liv er de utstøtte og de uønskede. Jeg vet om de dødfødte og de barna som blir født med handikap. Helt fra befruktningen finner sted er det en sjel. Mine engler går ned og bringer barna til meg når de dør. Jeg har et sted hvor de kan vokse, lære og være elsket. Jeg gir dem hele legemer og gjenoppretter de kroppsdelene som de mangler. Jeg gir dem herlighetslegemer..." (Klipp fra boken Baxter, Mary Kathryn. En guddommelig åpenbaring av helvete. Moss: Esca Forlag(1999)

Den canadiske sangeren Justin Drew Bieber har uttalt til ett av verdens viktigste musikkmagasiner (Rolling Stone) at han ser på abort som drap.
Justin Drew Bieber (f. 1994) har hatt abortproblematikken nært inn på eget liv da han ble til som resultat av en tenåringsgraviditet der moren valgte å bære frem barnet i stedet for å ta abort. "Vi si­ter­te i lør­da­gens avis det Bie­ber sa til ver­dens vik­tigs­te mu­sikk­ma­ga­sin om at han ser på abort som drap. Og på dette om­rå­det vet ten­årings­ynd­lin­gen hva han  snak­ker om. Jus­tin Bie­bers ek­sis­tens er selv er et re­sul­tat av en ten­årings­gra­vi­di­tet der den ugif­te moren valg­te livet i ste­det for abort." (sitat fra Dagen 2013,23.4)

Gud er Gud, han råder over himmel og jord og alt som han har skapt.

"Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud;" Hebr 11,5 

Ha ei god helg!