"Herren sa til Moses: Du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem: Når dere velsigner israelittene, skal dere si: Herren velsigne deg og bevare deg!  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem. " 4 Mos,22-27.

Denne velsignelsen som står i dagens drypp, brukes i våre kirker og forsamlingshus landet over, likedan rundt om i den kristne verden. Men mange av de prester og predikanter som leser velsignelsen over sitt menighetsfolk, går helhjertet inn for boikott av israelske varer. Hvordan kan de tale så oppriktig med to tunger?
Den gang Herren ga velsignelsen ut til Moses, så fikk han beskjed å si til sin bror Aron og sønnene hans, at når de velsignet israelittene, så skulle de si ut denne velsignelsen. Hvem utgjør dagens israelitter i verden? Selvsagt som på Moses tid, israelittene eller jødene som de kalles i dag.
- Men hvorfor bruker vi kristne denne velsignelsen som Herren sa skulle brukes av Aron og hans sønner, de var prester i Herrens menighet, til å velsigne sitt folk israelittene med, ikke nordmenn eller annet folkeslag?
- Kanskje er vi også israelitter uten å vite om det? Ja, de er mange i dag innen vår teologiske stand som hevder at vi kristne har overtatt israelittenes rolle,
slik at jødene i dag har ingen rettigheter til landet Israel, de har de kristne overtatt. For jødene forkastet Jesus som Messias, derfor er det vi kristne som har
Guds løfter , som jødene hadde før. Dette kalles erstatningsteologi og mange av oss kristne har falt i den grøften, dessverre.
- Men hva skjedde med oss og jødene etter Jesu død og oppstandelse? Vi husker Jesu ord på Golgata kors : "Det er fullbrakt!" Hva var fullbrakt?
Jødene Peter, en israelitt, gir oss svaret i 1 Pet 2,4-10 :

"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,
utvalgt og dyrebar; den som tror på ham,skal ikke bli til skamme.
- Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de – det var de bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet."

Frelsen kommer fra jødene, sa Jesus, og denne frelsen har vi nå fått del i gjennom Jesus Kristus. Jødene er fremdeles Guds utvalgte folk,men vi hedninger har fått del i løftene deres igjennom Jesus Kristus. Slik som Herren sa til Abraham 1 Mos 12,3:

"Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,og forbanne den som forbanner deg.I deg skal alle slekter på jorden velsignes."