"Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vill. Men dere har mottatt salving av ham; den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere." 1 Joh 2,26-27.

Ja i disse dager leser en mye om Guds kjærlighet og nåden vi har fått i Det Nye Testamentet igjennom Jesus død på Golgata kors. Som vi vet så består Bibelen av to deler, det gamle testamentet(GT) og det nye testamentet(NT). Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt, om vi er i Jesus Kristus, kan vi lese i 2 Kor 5,17.
Men er GT ikke noe å lese i dag for oss som lever i NT's tid? Jo, hadde vi ikke hatt GT, så ville vi ikke forstått NT. Men om jeg forklarer at i GT skjedde alt synlig, folket kriget mot hverandre, drepte og tok hevn mot sine fiender. Der var det øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot,som rådet i folket.
Men i NT kommer vi inn i den åndelige verden, hvor man kriger ikke med kjødlige våpen, men med åndelige. Jesus i sier i Matt 5,38-42:

"Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg." Å gjengjelde ondt med godt er Jesus sitt budskap. Paulus forklarer hvordan vår kamp er i dag i Ef 6,11-18:

"Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,.."

Nylig så jeg på nettet følgende fra en skribent:
   
"I tverrkirkelige miljøer kan en oppleve at forkynnere står på talerstolen og med sinte stemmer preker over tekster fra GT, om at en må være lydig mot Gud for at det skal gå oss vel. Så kombineres dette med bibeltekster fra NT som har med helbredelser og andre mirakler å gjøre. Dermed får vi herlighetsteologi. I noen av disse miljøene bruker en ikke ordet teologi. Å tenke på teologi oppfattes som noe liberalt, og Bibelen skal etter deres mening leses direkte. De ser ikke at en trenger en teologisk forforståelse for at lekfolk skal kunne tolke Bibelen."

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." Gal 5,1