" Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen." Mark 9,42

Vi begynner uken med et drypp som angår disse små som tror på Jesus. Vi går til valgurnene for kommune-og fylkestingsvalg og vi har alle hørt hva de politiske
partiene har tenkt å gjøre i de kommende fire årene i sin kommune og sitt fylke. Men har du lest eller hørt hva de vil "mate" de minste med i de kommende år?
Jesusbarna kommer til å sulte i hjel etter deres programmer, for partiene holder seg til de verdslige ting ikke til de himmelske. Satsingen på barna kommer inn under "kulturbudsjettet" og der satses det på undervisning,idrett og andre kulturelle forhold som vil gjøre barn og ungdom til selvstendig tenkende mennesker.

Satan fristet Jesus en gang med ordene: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» , hvorpå Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Matt 4,4.

Så de politiske fora skulle tenke over hvorfor vi i Norge har det så godt med en høy levestandard. Det var jo ikke slike tider her i landet i 30 årene, da var vi et fattigt land. Men krigen i 1940-45 førte til en hunger etter Guds ord, så folk kom sammen til kirker, og forsamlingshus for å be om frihet for vårt land og frelse
for folket. Vi ble venner av Israel og stortinget hadde egen gruppe , som de kalte "israelsvenner", gruppen eksisterer enn i dag, men færre medlemmer.
Alt i alt så var salmens ord sannhet i vårt land, der det bl.a. lyder:
"
..... me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land,kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!  En salme som dikteren har lest Salm.127,1, som lyder:
"Hvis ikke Herren bygger huset,arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen,våker vaktmannen forgjeves."

Vi må ikke glemme de små barna, for de hører Guds rike til, sa Jesus. For oss voksne politiker eller den alminnelige mann og kvinne, sier Jesus i dag også på en valgdag:

"Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?" Matt 16,26