"I dag løser jeg lenkene som hendene dine er bundet med. Hvis du vil, kan du bli med meg til Babylon, og der skal jeg ha tilsyn med deg. Men om du ikke ønsker å bli med, kan du la være. Se, hele landet ligger åpent for deg, og du kan gå hvor du synes det er best." Jerm 40,4.
  
Livvaktsjefen Nebusaradan hadde sluppet Jeremia fri i Rama. Han hadde hentet ham mens han var lenket blant alle fangene fra Jerusalem og Juda som skulle føres bort til Babylonia. Da livvaktsjefen hentet Jeremia, sa han til ham: «Herren din Gud har varslet den ulykken som rammet dette stedet. Og Herren gjorde som han hadde sagt. Han lot ulykken komme, fordi dere syndet mot Herren og ikke ville høre på ham. Derfor har dette hendt dere.
- Jeremia fikk høre av livvaktsjefen at Gud hadde sagt at han lot ulykken komme, fordi de hadde syndet mot Herren og ikke ville høre på ham.
Da Jeremia ikke svarte ham, fortsatte Nebusaradan:
- "Så vend tilbake til Gedalja, sønn av Ahikam, Sjafans sønn, som babylonerkongen har satt til styresmann over byene i Juda. Du kan bo hos ham blant folket der eller gå hvor du helst vil." Så gav livvaktsjefen ham niste og gaver og lot ham gå. Jeremia drog til Gedalja, Ahikams sønn, i Mispa og ble boende hos ham, blant dem som var igjen i landet.

Jeremia var en Herrens profet som ble tatt til fange sammen med sitt folk, da babylonerkongen Nebukadnesar ga denne befaling til livvaktsjefen Nebusaradan: "Ta ham og ha tilsyn med ham, men gjør ham ikke noe vondt. Bare det han selv ber om, skal du gjøre med ham."
Så kongen hadde et godt hjerte for profeten, noe som livvaksjefen etterkom.

- Mange av Guds barn som lever i dag har åndelige "lenker" på seg, slik at de ikke kan leve et fritt liv i Jesus Kristus. Mange av disse lever under frykt,angst,fortvilelse etc, de kjemper hver dag for å komme seg fri plagene de er lenket fast med. Dagens drypp ga profeten oppmuntring til å velge sin frihet innenfor angitte plasser. Profeten valgte å dra tilbake til sitt land Juda og tok inn hos Gedalja,som kongen hadde satt til styresmann over byene i Juda.
Vi som Herrens barn har rett til å vende tilbake til Herren Jesus uansett hva vi har vært bundet av. For Guds sier i Gal 5,1:

- "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." 

God helg!