"Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut. Men jeg har også forstand, jeg står ikke tilbake for dere.  Hvem kjenner ikke til dette? Jeg er til latter for mine venner, jeg som ropte til Gud og fikk svar, jeg som er rettskaffen og hederlig. «Bry deg ikke om ulykken!» tenker de som er trygge. «Den venter dem som går og vakler.» Voldsmenn får ha sine telt i fred; trygge er de som vekker Guds vredeog tror at de har Gud i sin hånd. Spør bare dyrene, de lærer deg, himmelens fugler gir deg kunnskap. Eller tenk på jorden, den opplyser deg, fisken i havet har noe å fortelle. Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette , at Gud har skapt det med sin kraft? Han har hver levende sjel i sin hånd og rår over ånden i hver manns kropp." Job 12,2-10.

Job er fortvilet over å høre på sine tre venner , som kommer med sine meninger til han om hvorfor Gud har tillatt denne ulykken for Job. Job stod på sitt at han var rettferdig for Gud, og at han ikke hadde sagt eller gjort noe feil i livet sitt med Gud. Men ingen kan sidestille seg med Gud av noen mennesker, det måtte Job også innrømme da Gud kom til ham og stillet ham noen spørsmål. Job sier da til slutt til Gud :

"Jeg vet at du makter alt;ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår,om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det. Men hør på meg, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske." Kap.42,2-6.

På mandag er det kommune-og fylkestingsvalg og partiene har livnet til fra dvalen, nå gjelder det å fiske flest mulig stemmer til sitt parti. Tv og andre media har fått gratis stoff og spalteplass i aviser, nå gjelder det å finne ut hvem som kan love mest mulig uten å "lyve" mest mulig. Job sine ord til sine venner kunne kanskje brukes foran årets valg, nemlig: "Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut." For kunnskap til visdom skrives det mye om, partiene vil ta hånd om barna i barnehagen, de må "skoleres" fra starten av i barnehagen. Skoleelevene i barne-og ungdomsskolen må få flere lærere, kunnskapsnivået til elevene må økes. Kommer en så til den videregående skolen, så er kravet til kunnskapsutvikling enda større. Det hele slutter med høyere skoleutdannelse på universitets nivå, hvor studenten lærer seg et yrke med teori og praksis. Alt dette er såre vel om de hadde hatt Guds visdom med seg på veien.

"For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand,.." 1 Kor 1,21-23.