"Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren,så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. "Jesaja 55,6-8.

Allerede før Jesus kom til jorden, sier profeten ut Herrens ord : "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!"
Vi som lever anno 2015 har samme tilbud som i dag, som profetens tilbud flere hundre år før Jesus ble født i Betlehem.
Det er godt å vite at Herrens tanker ikke er våre tanker, samt at våre veier ikke er våre veier. Er ikke dette godt å vite i disse dager, at når alt skal diskuteres
hva Bibelens ord skal forstås i dag.

Hvordan skal vi holde oss på "Guds veien", der hvor Jesus er vår hyrde og mester? Svar på dette finner vi i Salme 51,12 :

"Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd!"

I disse valgtider er alle jordiske teama oppe til diskusjon, et parti sier ut sitt program , et annet sier sitt program etc, alle partiene lover "gull og grønne skoger". Hvem tror på det de sier i sine program? Fire år går og folket blir igjen møtt med partienes programløfter, men blir det oppgitt hva de folkevalgte fikk igjennom av det de lovet da de ble valgt. Vi som velgere er ikke gode til å huske hva vi mente at de folkevalgte gjorde feil i perioden de styrte, derfor går det
helst på partiet, og ikke på listekandidatene. Å skifte parti for den eldre garden, er som å bli en kristen. Da bryter du med noe som har vært din stolthet.

Slik er det også å skifte tro. Du som ikke trodde på en kjærlig Gud, som sendte sin sønn til oss for å frelse oss fra fortapelsen, den dagen du ser at troen din er feil, begynner noe nytt å spire i ditt indre. Troen på frelseren Jesus, kommer av forkynnelsen og det du hører om ham. Derfor sier Johannes i sitt evangelie, kap. 3,16 :

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Velg livet med Jesus og det valget vil du aldri angre på.