"Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.  Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. "Åp 1,1-3.

Det har snart gått 2000 år siden Johannes skrev ned profetien i dagens drypp. Johannes fikk se og høre ufattelige ting fra Jesus Kristus, samme mann som Johannes hadde vært med ham i tiden Jesus var på jorden i Israel. Johannes beskrives som den disippel som Jesus elsket, slik :
- "Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus ved måltidet og spurt: «Herre, hvem er det som skal forråde deg?" Joh 21,20

Vi lever nærmere tiden Johannes beskrev og profeterte om , enn da han skrev "For tiden er nær!" Israel er som en tidsklokke, den viser oppfyllelsene av profetiene som Gud sa tidligere gjennom sine profeter i Israel. For oss som har opplevet tiden hvor Israel ble en selvstendig stat i 1948, og siden har profetiene gått i oppfyllelse slag i slag. Ved å lese Åpenbaringsboken ser en at motstanderen til Jesus, Antikrist, som han blir kalt, skal komme inn å lokke til seg folket i verden og Israel skal også gå med ham i en fredspakt. Men da jødene ser at Antikrist gjør seg til gud og krever full tilbedelse, da bryter de pakten med ham og forfølgelser bryter ut. Denne paktsperioden med Antikrist var regnet til 7 år, men midt i perioden gikk det opp for jødene at de var blitt lurt og de trakk seg ut fra ham.
Jødene vil i disse restende 3,5 årene bli forfulgt, men Gud er med dem og seirer med Messias komme på Oljeberget. Da begynner jødenes glanstid her på jorden sammen med Messias, Jesus Kristus.

De troende i Jesus Kristus vil da før denne 7 års perioden med Antikrist være rykket opp til himmelen, slik Paulus beskriver det i 1 Tess 4,16-18:

"For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"

Derfor må vi ikke fare vill ifra læren om Jesus Kristus, noe som Paulus gang på gang påpekte til sine medarbeidere. Vi må bare leve et liv i Jesus, slik at vi til enhver tid holder oss til Ordet og den profetiske ånd i disse tider. Jesus kommer snart igjen og da vil han hente alle dem som er oppskrevet i Livets bok.
Derfor gjør vi klokt i å følge Åndens stemme i vårt indre, slik at vi alltid kan være rede til å møte vår herre og mester i skyen.

"Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje." Åp 4,1.