"Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg.  Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt.  Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?  Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen.  Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare." 1 Tim 3,3-7

Ja, her ser vi vilkårene som skal til for å stille opp som leder/hyrde for en lokal menighet. De vilkårene vil nok luke ut noen som i dag er hyrder/pastorer.
For denne stillingen krever at du er en mann og er :

*       uklanderlig
*       en kvinnes mann
*       nøktern
*       besindig
*       høvisk
*       gjestfri
*       dyktig til å lære andre
*       ikke drikkfeldig
*       ikke voldsom
*       overbærende
*       ikke kranglevoren
*       ikke pengekjær
*       lede sitt eget hus på en god måte
*       slik at hans barn viser lydighet og respekt
*       omsorg for Guds menighet krever at han må klare å lede sitt eget hus
*       han må ikke være nyomvendt
*       han må ha godt ord på seg blant de utenforstående
*       slik at han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare

Jeg husker en leder for en menighet som hadde en sønn som var til hodebry for faren, han festet og drakk og oppførte seg dårlig ute blant utenforstående. Da sa faren til han, at om ikke han sluttet med sin dårlige oppførsel, så var han nødt til å slutte som leder for menigheten. Han viste da til dagens drypp. Sønnen tok advarselen alvor og begynte et nytt og bedre liv, slik at faren kunne fortsette i sitt arbeid i Guds rike.
- Det er tydelig at Paulus ikke regnet med noen kvinnelige hyrder, for han legger vekt på at mannen må være "en kvinnes mann". Han sier ikke en manns kvinne, eller en manns mann, eller en kvinnes kvinne.
Men mange som er ledere i dag i menigheter tror jeg ville blitt "vraket" av Paulus på flere av overfornevnte punkter.


I et syn som Ove Falg (DK)fikk i 1928 sa bl.a.Jesus til ham: " JEG ER DEN GODE HYRDE, DEN GODE HYRDE HAR GITT SITT LIV FOR FÅRENE OG LAMMENE."

Videre talte Herren til ham: " Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder. De er kommet ut fra den store fengselsbygningen og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene, for de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min ånd, høylydt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk.
- Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem med Deres vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær! "

"Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud." 1 Kor 11,11-12.

God helg!