"Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apgj 4,12.
Sommeren er på hell, og selv om jeg aner at august måned vil bli en god sommerlig måned, så taler kalenderen sitt eget språk. Hvordan har den enkelte leser hatt det i ferien? Mange har nok denne sommeren deltatt på kristne stevner rundt om i landet, og flere har fått "påfyll" i sitt åndsliv. Våre kristne tv-stasjoner har hatt mange direktesendinger fra sommerstevnene, og de "hjemmeværende" har fått åndelig påfyll i sine hjerter.
Våre åndelige halvbrødre og søstrer er jødene, og hvilken sommer har de hatt? Forsommeren var preget av drap fra deres "halvsøsken" på mange steder i verden og i Israel, jødenes hjemland. "vår far Abraham", sier jødene som stammer fra Abrahams sønn Isak. "Ja, vår far er Abraham," sier araberne, som stammer fra Abraham sønn Ismael. Abraham og kona Sara hadde fått løfte om en sønn, men alderen for dem steg og de nærmet seg 90. Sara fant en løsning på dette, som senere ble en smerte for henne. Hun sa til sin mann at han kunne gå inn til trellkvinnen hennes og få barn med ham. Abraham var lydig og gjorde som Sara sa. Senere fødte trellkvinnen Abraham en sønn, som han kalte Ismael, som betyr "Gud hører". Abraham var da 86 år gammel. Men Gud husket på hva han hadde lovet og da Abraham var 100 år fødte Sara ham en sønn, som ble kalt Isak. Herren sa følgende til Abraham da han var 99 år gammel:
"Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt - en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud." 1 Mos 17,5-8.
Jesus sier  til en samaritansk kvinne i Joh 4,22-24:
"Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. "
Israel er rettmessige eier av Kana’ans land, som er mer enn Israel stat i dag, de har mer i vente. Men Jesus er fellesnavnet for frelsen, det er bare i det navnet vi kan bli frelst ved, jfr Apgj 4,12. Det være seg alle mennesker på jorden. Religioner har vi mange av i verden, og de som kommer nærmest Abrahams ætt er:
  • Araberne, som er Hagars barn med Abraham.
  • Jødene, som er Saras barn med Abraham.
  • De kristne, som er innpodet på "Isaks ætten" til Abraham, der Jesus fullbrakte hele Guds frelsesplan, som det står i Apgj 3,25 :


"Dere er barn av profetene (altså jødene) og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes." .