"David sa til Gad: Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.  " 2 Sam 24,14

Depresjon kan påvirke hvem som helst, i alle aldre og av et utallig antall grunner.

I dagens drypp leser vi om kong David som kom i stor nød etter at han hadde foretatt en folketelling over sitt folk. Handlingen han hadde gjort var imot Guds vilje, for det var Herrens ansvar å ta hånd om sitt folk. David sa til Herren: "Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort! Men tilgi nå, Herre, din tjeners misgjerning, for jeg har båret meg meget uforstandig at."
Da David sto opp om morgenen, kom Herrens ord til profeten Gad, Davids seer, og det lød så:  "Gå og tal til David: Så sier Herren: Tre ting forelegger jeg deg, velg en av dem, så vil jeg gjøre så mot deg!"

Så kom profeten Gad til David og forkynte ham de tre ting som Herren hadde sagt til ham:
1.      Vil du at det skal være hungersnød i ditt land i sju år,

2.      eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder mens de forfølger deg,

3.      eller at det skal bli pest i landet i tre dager?

Profeten bad David tenke seg om og finne ut hva han skulle svare Herren som hadde sendt ham!  Dagens drypp forteller så Davids svar til profeten. Svaret til David var ikke direktesvar på de tre altarnativene Gud ga ham, men konklusjonen på hans svar ble det tredje altarnativet. Herren lot det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde sytti tusen mann av folket fra Dan til Be’er-Sjeba. Men da David så engelen som slo i hjel blant folket, sa han til Herren:
"Se, det er jeg som har syndet! Det er jeg som har gjort ille. Men denne min hjord, hva har den gjort? La din hånd komme over meg og over min fars hus!"
Men da  engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. Da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket:
"Det er nok! Dra nå hånden tilbake!"
Herrens engel var da kommet ved jebusitten Aravnas treskeplass. Samme dag kom profeten Gad til David og sa til ham, at han skulle gå opp og reise et alter for Herren på jebusitten Aravnas treskeplass! Så gikk David dit opp etter Gads ord, slik som Herren hadde befalt.
Hvilket svar har Herren til oss som lever i dag og som daglig gjør ting som Herren er imot?  Profeten Jesaja fikk Herrens svar , gjengitt i kap.1, vers 18: 
"Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull."

Han som oppfyller denne profetien er Jesus Kristus, han som ga sitt liv for oss mens vi enda var syndere. Han tok vår smerte på seg, hånsordene likedan, alt har han tatt seg av. Vi er fri i Jesu navn! Nåde over nåde!