"For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under." 2 Tess 2,7-9.

Den lovløse kommer.., hvem er den lovløse? Det er Antikrist, altså en som er imot Kristus, en som tjener Satans virksomhet på jorden. Leste i et nyhetsbrev fra en stiftelse følgende:

"En tid av å følge sine egne lyster også innad i menighetene…..

Jesus Kristus blir ikke imponert over fine ord: «Ikke enhver som sier til meg Herre, Herre skal komme inn i himlenes rike, men den som GJØR min himmelske Fars vilje!» Matteus 7,21.

Det er mange kristne som synger fine lovsanger, går på møte,underviser andre og profeterer, men de lever ikke til Guds ære! De følger ikke Guds bud, men følger sine egne lyster! Jesus imponeres ikke:

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelser blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen…» 2.Tess. 2,9-11.

Om vi er frelst og tror at vi kan følge våre lyster fordi alt dekkes av

nåden, bedrar vi oss selv:

«…til frelse ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten» v.13.

Jesus Kristus prøver oss for å se om vi elsker HAM eller bare hans gaver, mennesker og ting… "

Kirker og forsamlingshus brukes mer og mer til underholdning, helligheten er borte og verdsligheten dominerer.

En kristen ungdom skulle gifte seg og da skulle de ha "utdrikkingslag" for ham. Men i stedet for alkohol og andre utskeielser, skulle vennene hans ta ham med på byens torg utkledd som en kvinne og der skulle han

synge evangeliske sanger. Hva tror menneskene som ser og hører på sanger om frelse i Jesu blod av en mann utkledd som en kvinne? Er dette noe som bygger oss opp i åndelig forstand, eller skal vi bare jatte med?

Å følge Jesus har en pris. Jesus har selv fastsatt prisen :

"Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg." Mark 8,34

God helg!