"Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige." Ef 6,18

Jesus gir oss en nøkkel som alltid fører fram til et resultat, vi leser fra Matteus 7,7:
"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere."
Tenk deg følgende! Du begynner din daglige bønnetime med Jesus med å be om en kontret ting. Du leter med lys og lykte for å finne svaret på din bønn, og etter en stund oppdager du det du ba om. Men du er nødt til å banke på døren til husets eier, som besitter ditt bønneønske. Tør du det så vet du at seieren er din, for din bønn er blitt besvart. Hvem er det så som kan oppfylle dine bønner? Svaret er Jesus. Derfor sier dagens drypp at vi må be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse, og at vi er årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.
Hvem er det som vil hindre oss i å be i Jesu navn?
Jo, det er Satan, som er livredd våre bønner. Han er aldri redd for våre store aktiviteter i menighetene. Et aktivt og velformet program for hver sesong, med store talere på besøk etc, det imponerer faktisk ikke Gud og Satan blir ikke urolig av det. Aktivitetene i menighetene får vi holde på med i fred. Vi kan stresse og slite oss helt ut uten at vår motstander Satan legger hindringer i veien. Jo, høyere tempo menighetens aktivitet er, jo fortere vet Satan at slitasjen vil komme. En satantilbeder sa til en kristen , at om de visste hvilken kraft og virkning det gir ,når de troende ber, så hadde de bedt mye mer.
Men vet du hva Satan frykter? Jo, en bedende menighet, da mobiliserer Satan maksimalt. Han har en strategi som er like klar som den er enkel: Den består i å holde oss langt borte for å be! Denne strategien har han lykkes med i dagens menigheter, for bønn er ikke noe som folk ser resultatet av i samme stund,selv om det skjer både titt og ofte. Når du ber i Ånden, da vil de som ikke har fått tungene etter Åndens dåp, være litt brydd av seg, og noen snakker nedsettende om de som ber høyt i tunger. For de skjønner jo ikke et ord av hva de sier, det gjør heller ikke den som ber i tunger. 
Paulus sier i Romerne 8,26:

"Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord."


Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me