"Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt." Matt 25,10

Har du opplevet å komme til en stengt dør? Ja, hvem har ikke det. Å oppdage at bildørene er låst og nøklene har du lagt fra deg inne i bilen, for du bare brukte knappen på døren og smelte igjen. Bilens dører var da låst, men du trodde du hadde lagt nøklene i jakkelomma. Eller du har hastet deg av gårde til jobben, og skysset barna på skolen, hvorpå den siste av barna skulle låse husdøren. Alt gikk etter tankens opplegg, bortsett fra at husfolket kom først hjem, hvor de møtte en låst dør.
Siste mann ut kom ikke hjem på flere timer, han hadde nøkkelen med seg.
Ja, mange verdslige ting kan skje med oss i løpet av en dag, men å bli utestengt i sitt eget hus, er ikke morsomt å oppleve.

"Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." Luk 12,40

Hvor mange av menneskene tenker på disse ord av Jesus i dag?
Jesus kommer nemlig tilbake til Oljeberget utenfor Jerusalem, da kommer han som Kongenes Konge for å regjere i 1000 år med fred. Men dagens drypp tror jeg sikter til Jesu komme i skyen, hvor Jesus henter hjem sin brud, dvs de troende som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Frelsesinnbydelsen er gått ut for ca to tusen år siden, vi kaller den nådetiden for alle ufrelste. Jesus har bedt oss alle med til himmelen, til hans far hjem, men forutsetningen er at du har bryllupklærne på når brudgommen kommer. Hvor får jeg tak i bryllupsklær da? Alle dem som har sagt ja til Jesus om å være hans brud, har fått utlevert bryllupsklær. For alle dem som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på ham. Jfr Joh 1,12.

Lever vi i den forventningen at Jesus vår frelser og brudgom skal komme snart for å hente oss hjem til seg i himmelen, der hvor bryllupet skal være?
Jeg må minne meg på denne forventningen til hans komme i skyen hver dag, slik at mitt blikk alltid er vendt mot Jesus. For Paulus sier at dette skal skje i hast, ja, det skjer i et atomtedel sekund, og da kan du ikke få tid til å omvende deg om du da ikke har Jesus i ditt hjerte. Derfor sier Jesus at vi må være rede, for han kommer i en time vi ikke tenker. Paulus forteller om denne hemmeligheten som før har vært skjult for menneskene i 1 Korinter 15,51 (1930 overs.):

"Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles."

Dette utfyller han mer i 1 Tess 4,15-18 :

"For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!" 

Måtte vi alle se til at vi er rede og ikke kommer til en stengt dør, når basunen lyder!