"Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge! Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge?"  Salme 120,2-3

Hvordan kan en leppe være løgnaktig? Salomo sier i sine  Ordspråk 10,19 :  "Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd. Men den som holder sine lepper i tømme, er klok. "

Leppene er viktige redskaper for tungen, de må samarbeide om det skal bli ord som det kan settes lyd på, slik at menneskene kan forstå hva de sier.Mange som har dårlig hørsel eller er døve, leser av munnen din hva du sier, de har lært seg å forstå leppenes og tungens uttrykk.
Tungen er et ustabilt redskap i det daglige liv. Med den kan en si ting, som sårer og svir for det menneske som blir offeret for dens tale.
Jakob, eldstebroder i menighetene i Jerusalem, visste litt om tungens funsjoner, og han sier kap 3,4-10:

"Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann! Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift.
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik!"

Bruker vi leppene og tungen til Guds ære, eller bruker vi de mest til å fremme vårt eget ve og vel? Jesus kom for å sette menneskeheten fri fra synden, som fører til døden. "Det er fullbrakt!" sa Jesus på korset. Siden er det opp til hvert menneske å bruke tungen til å bekjenne Jesus som Herre , de som tror i sitt hjerte at Jesus døde for dem. Du vet leppene og vår tunge styres fra hjernen. Vi har kommandoen over våre kropper, inkl.vår tunge.

Men hvorfor sier vi da ord som sårer et annet menneske, om vi er frelst og tilhører Jesus?
Ordene til Jakob gir oss svaret, nemlig at med den velsigner vi Herren og
Faderen, og med den forbanner vi menneskene. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Slik skal det ikke være.

"Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier så jeg ikke synder med tungen.
Jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennå er for mine øyne." Salme 39,2