"For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til tro, alle de som var bestemt til evig liv. Og Herrens ord utbredte seg over hele landet." Apgj 13,47- 49.

Dagens drypp er fra Paulus si virketid rundt om i Lille-Asia og denne sabbaten fikk han tale i synagonen i Antiokia i Pisidia. Hans tale ble godt mottatt av hedningene, men fra sitt egne folk, jødene ,ble det ikke samme begreistringen. Men resultatet var at Herrens ord  utbredte seg over hele landet.
Hvilke midler bruker vi i dag til å bringe evangeliet ut til hele vårt folk? Jo, vi har i de senere år tatt i bruk tv-sendinger. Vi har p.t. 4 kristne tv-kanaler som vi nordmenn kan få inn på skjermen i våre boliger, hvor norsk er hovedspråket. En av disse tv-stasjonene har en daglig seerskare på ca 20000 mennesker, noe som regnes som unikt i norsk målestokk. Adm.direktør er en fritttalende pastor, som kaller "en spade for en spade." Han går ikke rundt grøten, som en sier, han sier sin mening om ting som skjer innen kristenheten i dag. Noen ganger blir det reaksjoner fra menigmann og kvinne, men mest fra de som ikke ser tingene slik som direktøren ser dem. Jeg tok en titt på noen kommentarer som er på "nettet" til en uttalelse fra den omtalte tv-direktøren , hvor han omtalte paven og Den katolske kirke som Antikrist, og som han sa at det å studere teologi var idiotisk og at de som studerte det ble idioter. Siterer tre kommentarer:

* " Den ene bastionen etter den andre faller, evangeliet går ut ifra Ordet ikke ut ifra hver mann tror og mener. Den enheten Ordet etterspør finnes ikke, det som fungerte før fungerer ikke lengre, hvorfor? Istedet for å søke de gamle stier som Ordet oppfordrer oss til utforsker vi nye stier for å se om de virker, alt for å unngå den som koster oss noe selv om de aner/vet de tar feil søker de en lettere veg. Alle har vi noe negativt å si om hverandre, der finnes ikke noe gode navn og rykte for bare noen få våger å gå den veien som koster noe og fører til dette rykte.

* "-- , jeg forstod ikke helt hva du mente med dette innlegget. Poenget mitt er at "de som ikke er kristne", de vil spotte Herrens navn når de ser alt det rare som skjer i den kanalen, og evangeliet blir satt i et dårlig lys pga mye av svermeriet som kommer ut av xx. Og for ikke lenge siden brettet NRK ut det som skjer i xx. Mange kristne vil ikke bli satt i samme bås som xx, men dessverre blir kristne satt i samme bås uansett av "de som ikke er kristne". Altså Evangeliet fortjener et bedre rykte."

* "Angående kritikk av Francis som leder romer-katolikkene som har en så grusom historie å se tilbake på med jødeforfølgelse, samkvem med Adolf Hitler, brenning av annerledes troende, korrupsjon og makt og nå Francis siste utspill om de homofile som brakte stor oppstandelse blant andre ledere hvor han måtte trekke sitt utspill tilbake og sa at de skulle vente til neste år og ta dette opp igjen, så er det sannelig behov for at noen tør å stå opp og si klart i fra hva dette er. Tror du virkelig at Paulus, for deg som er vel kjent med Skriften, ville anerkjent deres lære på så mange områder? Når Francis inviterer muslimen Abbas til å be i Vatikanet om fred, hvilke avguder er det da som skal påkalles? Nei, våkn opp og se hvilke tider vi lever i og hvilket spill romerkatolikkene nå bedriver effektivt ledet an av Francis selv så ser du at de har et SKINN av Gudsfrykt, men fornekter dets kraft. Noe å ta med seg for komiteen på Hedmarktoppen som har invitert en jesuitt til å tale på sommer-konferansen i sommer. Så trist og så ute av det sunne evangeliske sporet at jeg håper mange våkner! ( Sjekk hva jesuittene står for, du som ønsker å grave dypere i dette så vil du forstå dybden av tragedien at det skal stå en jesuitt på Hedmarktoppens talerstol i sommer )."

Jeg synes han Aage har skrevet fasiten denne gang med  sangen:

 

"GÅ PÅ EVANGELISK MØTE VAR FOR MEG UTENKELIG. BE TIL GUD OG BLI EN KRISTEN, VAR DET INGEN MENING I. TENK Å LIGGE DER PÅ KNE OG ROPE HØYT 'HALLELUJA!' NEI, EN SÅDAN LÆRESETNING VIL JEG HOLDE MEG IFRA. JEG ER DØPT SOM GANSKE LITEN I EN KIRKE PEN OG STOR OG JEG TROR PÅ GUD I HIM'LEN, JEG SOM ALLE ANDRE TROR. JEG GJØR GODT MOT ALLE MENN'SKER, ER SÅ PEN OG PYNTELIG, SÅ Å BLI NO' BEDRE ENN MEG, DET SYNTES JEG VAR VANSKELIG. MEN EN KVELD JEG SATT ALENE, FIKK JEG PLUTSELIG SLIK TRANG TIL Å GÅ PÅ PINSEMØTE FOR Å HØRE SPILL OG SANG. OG JEG GJORDE SOM JEG TENKTE, OG TOK PLASS PÅ SISTE BENK. MENS DE TALTE OG DE SANG, SÅ BLEV JEG MER OG MER FORTENKT. PREDIKANTEN GJENTOK GANG PÅ GANG: "DU FØDES MÅ PÅ NY. INGEN KOMMER INN I HIM'LEN PÅ SITT GODE NAVN OG RY. EGEN GJERNING DUGER INTET, EI LITT VANN FRA PRESTENS HÅND. SKAL DU FRELSES MÅ DU FØDES VED DEN GODE HELLIG' ÅND." DENNE TALE GIKK SOM PILER, LIKE TIL MITT HJERTE INN, OG JEG KJENTE HVORDAN HERREN BØYDE NED MITT STIVE SINN. ALDRI FØR JEG HADDE SETT AT JEG SÅ STOR EN SYNDER VAR FØR JEG FIKK SKUE JESUS KRISTUS MORGENSTJERNEN KLAR. DET SOM FØR VAR MEG EN GÅTE BLE NU MEG EN VIRKELIGHET, ALT MITT EGET BLE FORDREVET AV GUDS STORE KJÆRLIGHET. Å, JEG KJENTE JEG BLE LØST OG FRI FRA TVILENS STERKE BÅND, MENS MITT HJERTE STRØMMET OVER OG JEG JUBLET I MIN ÅND. OG AV NÅDE FIKK JEG FØLGE FRELSEREN I DÅPENS GRAV, SIDEN FIKK JEG SELVE PANTET DA HAN ÅNDENS DÅP MEG GA. OG NÅ PRISER JEG MIN HERRE, ROPER HØYT HALLELUJA, OG DEN LÆREN JEG NÅ HAR VIL JEG ALDRI GÅ IFRA."