"De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet.
Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg." Rom 1,25-28.

Paulus omtaler i dagens drypp det vi kaller homofili, dvs mennesker som er tiltrukket av sitt eget kjønn. Homofili var ikke akseptert i vårt land, Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972 . Hvordan kan det som før ble regnet som synd, i dag regnes som rettferdig kjærlighet? Jeg vet at dette tema er omstridt innen kristne kretser også, for noen mener at Gud er kjærlighet og da elsker han også
homofili. De som holder skriftens ord mener homofili er synd, men at Gud elsker også de homofilie, slik som han elsker alle mennesker. På en debattside i en avis ble dette tema diskutert og da får en lese mange meninger.

En skriver:
"Gud elsker alle mennesker. Det gjør jeg også. Det ligger ikke på det stadiet. Det er ikke noen sanne kristne som ønsker de homofile noe ondt. Tvert imot. Det er ikke ond vilje som ligger bak Guds moralske karakter. Tvert imot. Guds karakter er kjærlighet. Når Han sier at vi
ikke skal drive hor, så er det av kjærlighet Han sier det, fordi det er hans
karakter å ikke drive hor. Når Gud har den karakteren, så forventer Han at vi også skal ha den fordi det ellers vil bli et nytt syndefall i himmelen. Gud elsker synderen, men hater synden. Ingen blir født homofile. Bibelen sier at det er en helt annen årsak (Rom 1:21-28). Men det forutsetter at man er mottakelig for at Gud er sannhet. Vi tror alle at vi har vår sak i orden med Gud. Problemet er at vi ikke vet dette fordi vi ikke kjenner Guds dom. Tør du satse hele ditt evige liv på en kjødelig lyst? Så tøff hadde ikke jeg klart å være, for jeg leser noe i Bibelen som jeg ikke tør se bort fra."

En annen skriver: "- men det er slik at i enhver generasjon er det et lite mindretall som fødes som homofile og beviset på det er oss. At man kan be og bli kvitt dette er like absurd som at man kan be om å få grønne øyne når man er født med brune øyne, men det ligger under min verdighet som kristent menneske å diskutere dette mer. De som er homofile er født sånn og må leve sånn akkurat som alle andre fysiske egenskaper vi er født med må vi leve med resten av livet, og jeg svare
ikke mer på denne tråden for å komme med synspunkter på Paulus utlegninger dithen at homofili er synd og tillært er så absurd at det går ikke an å diskutere det. Jeg er frelst av nåde og homofil og det er det - verre er det ikke! Men at jeg skulle la meg såre av pietistene som sier at jeg har lært dette, nei det gjør jeg ikke - jeg lar meg ikke såre selv om mange prøver med sin forkvaklede teologi å ramme oss!"

Regnbueflagget regnes over størstedelen av verden som symbolet på homofil frigjøring. Hva representerer regnbuen? Vi leser i 1 Mos 9,13-5:

"Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød."

Fariseerne tok en gang opp et brennbart tema med Jesus :
"Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?"
Jesus svarte dem : "Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Jesus sier at et ekteskap er mellom en mann og en kvinne, og at det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Som en
konklusjon på tema vil jeg avslutte med tanketanken til Jesu disipler : "Er mannens forhold til ektefellen slik, er det ikke godt å gifte seg!"
Jesus svar til dem var: "Ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt." Jfr Matt 19,10-11.