"Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv
oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus." 1 Pet 2,4-5.

Hva er forskjellen på en levende stein og en død stein? Er ikke en stein en stein uten liv og røre? Ut fra en normal tankegang så er en levende stein føyelig og bøyelig og formes etter omgivelsene den møter.
Det motsatte er en død stein, den er ikke føyelig eller bøyelig, men steinhard, som kan brukes i en steinmur om den passer inn sammen med andre døde steiner.

Peter forteller oss at Jesus er en levende stein, en som ble hjørnesteinen i grunnmuren til et åndelig hus. Når vi vet at vi troende er hans hus slik som Hebreerne 3,6 forteller oss :

"Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss
av."

Peter oppfordrer oss til selv å bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus. Det er alltid lett å omgås mennesker som er lik oss selv. De tenker likt oss, liker å gjøre de samme ting som oss. Summa sumarum,
ingen problemer med å være sammen med slike mennesker, det er bare en fryd. Vi kjennes som levende steiner som sammenføyer seg etter hverandre og da hjørnesteinen i byggverket er Jesus selv, da vet vi at huset vil bli stående.
Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
Æren tilhører altså oss som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet - til det er de også satt, sier Peter videre etter dagens drypp.

Men vi er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at vi skal forkynne hans storhet, han som kalte oss fra
mørket til sitt underfulle lys. Vi som før ikke var et folk, er nå blitt Guds
folk. Kan du nå skjønne forskjellen på en levende stein og en død stein?
Jesus sier om disse levende steinene :

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg." Joh 10,27.

Da er det om å gjøre å holde seg levende i Kristus, slik at vi kan lyse for andre, slik at de ufrelste kan få se Jesus gjennom vår livsførsel.

"Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?"
1 Kor 3,16.