"Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den! " Jes 30,21

Som en kristen i dag er det ikke alltid godt å vite hva en skal tro av det en hører fra kristne på talerstoler, tv-predikanter og i andre fora.
Noen kan preke med iver og glød og tegn og under kan følge
med, men er det Guds ord de preker? For å vite det må du selv vandre i Ordet,og la Den Hellige Ånd få lede deg på veien. For altfor mamge predikanter er ikke Guds utsendte, men de har begynt i Ånd, men har fortsatt i kjød. Det skal så lite til for å falle i "grøfta". Mange som har blitt frelst fra alkohol og narkotika har fått en frigjørelse som har satt nytt mot og håp på framtida deres.

Men du vet Satan er ute å vinne tilbake tapt terreng, så da kommer
fristelsene for den nyfrelste. De som har lært å lytte til Ordet og lese og
grunne på det, de vil kontrollere om de er på rett vei. Andre har falt tilbake i misbruket de kom ut av, men Herren gir dem ikke opp, han kaller dem tilbake gjennom sine vitner. De som har fått et grunnfestet og rotfestet sinn i Herren.
Så da gjelder det å leve nær Jesus, hverdag som helg. Øv deg opp til å skille mellom det gudommelige og det som hører verden til, falske lærere mot ekte lærere i Guds ord.

Det er så lett å bli dratt med i verdens lyster og levesett i dag. Hvilken stilling skal en ta til livet rundt deg? På butikken er
kassaekspeditøren homofil, på arbeidsplassen er flere av kollegene dine
samboere, andre er skilt og lever sammen med nye partnere. Helligdagsfreden er
brutt med søndagsåpne butikker, ja, du møter stadig utfordringer, som vil prege
din livsførsel som en kristen. Skal du bare godta ting rundt deg eller må du ta
et valg fordi du er en kristen?
Det er sagt at du kan ikke hindre en fugl å
flyve over ditt hode, men du kan hindre den i bygge rede på ditt hode. Hva vil det si i praktisk handling for deg som kristen?

I Luk 17,3 sier Jesus:
"Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham!"
Om en som bekjenner seg som troende og lever i samboerskap, dvs lever som om de skulle vært gift, da skal du som en troende advare ham for hans villfarelse.Tar han imot irettesettelsen og gifter seg, så har du berget han for himmelen. Når en av samme kjønn lever sammen som ektefolk, da er det ikke i samsvar med Guds ord, og bekjenner de seg
som troende kristne, lever de i synd.

I Matt 18,15-17 sier Jesus: "Men om din bror synder mot deg, så gå og

tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller!"

Hva med det 3. budet i Bibelen om å holde hviledagen hellig? Gjelder det for oss i dag? Jesus gjorde det klart at hviledagen var til for menneskene. 2 Mos 34,21 sier:

"Seks dager skal du arbeide, og på den sjuende dagen skal du hvile. Om det så er i våronna eller høstonna, så skal du holde hviledagen."

Husker en bonde fra Østfold som var så påpasselig med å ikke jobbe med høyet på søndagene, selv om høyet var tørt på søndag, så ventet han til mandag med å kjøre høyet inn, selv om naboene hans kjørte inn høyet på søndagene. Men bonden bad sin Gud om å beskytte avlingen hans for regn, slik at han fikk tørrhøy å kjøre inn på hverdagen. Gud hørte hans bønn for bønnen var etter Guds vilje, det regnet ikke på hans eiendom, men på naboene sine marker regnet det.

Jeg tror det følger velsignelse med for dem som ikke holder butikkene åpne på helligdagene, slik det også gjør for oss å hvile fra vårt daglige arbeid de dagene.
Eller som en broder sa til Herren før årets Kristi himmelfartsdag: "Om du misliker at jeg starter gressklipperen i morgen på Kristi himmelfartsdag, så la den ikke starte!" Vår kristne bror hadde fått seg en robot til gressklipper, som startet automatisk på et angitt klokkeslett hver dag med å slå plenen. Dagen kom og broderen var spent på om maskinen ville starte som før, for den hadde aldri sviktet noen gang, men den dagen sviktet den. Maskinen startet ikke, broderen hadde fått svar på sitt spørsmål til Gud.