"Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte."  Luk 12,5.

Dette skriftordet oppfattet jeg lenge at vi skulle frykte Satan, for han hadde makt til å slå i hjel og senere å kaste oss i helvete. Men den dagen mine øyne ble åpnet for dette ordet, da ble gleden stor for meg. For jeg elsket jo Jesus og Gud. Ja, Gud skal vi frykte, sa Jesus, for han har makt til å slå i hjel og deretter kaste menneskene i helvete.

Men kjære deg, sier du gjerne, der finnes jo ikke noe helvete med evig fortapelse. Nei, det er bare fantasier. Skulle du være blant dem så les Herrens ord, blant annet dagens drypp. Hvorfor kom Jesus til jorden for å frelse oss fra fortapelsen, en evig pine borte fra Guds himmel, hvis der ikke er noe helvete eller fortapelse for menneskene? Vi må ikke la oss lure.

Johannnes evangeliet 3,16-21 sier klart hva Guds hensikt var med å sende sin sønn Jesus til oss mennesker :

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at

hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og
menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde.
For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud."