"Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite." Luk 7,47

I Bibelgaven 3/15 møter vi en mann som heter Nor, han ble en kristen i 1993, midt under borgerkrigen i Tadsjikistan. Han har en tøff bakgrunn som soldat både i hjemlandet og i Afghanistan. Men møtet med Bibelen forandret livet hans. Han vokste opp som muslim og var svært aktiv. Han leste Koranen på arabisk mange ganger, men skjønte ikke det han leste.
- Fra Koranen kjente han også til Jesus, eller Isa som han kalles der, som en profet. Men han kjente ikke Jesus som Frelseren.
Nor var aktiv i borgerkrigen i Tadsjikistan og han tok mange liv og gjorde mye grusomt, noe som i ettertid skapte en uro inni ham. Han fikk ikke fred for alt det han hadde gjort. Som aktiv muslim leste han bønner fem ganger om dagen, men det ga ham ikke fred og han følte ikke at han kunne få tilgivelse.
- Under borgerkrigen var det vanskelig å få jobber, men en russer og en tysker ga han jobb som sveiser. Det viste seg at de var kristne, og russeren vitnet om sin tro for Nor. De inviterte han med på et møte i

kirken sin. Han følte seg litt uvel i den forsamlingen, for der var bare russere og tyskere, ingen tadsjikere. "Dette er ikke en tro for meg som er tadsjiker," tenkte han, men samtidig fikk han en forunderlig ro inni seg. Det var som å være i en annen verden der inni kirken, det var jo akkurat dette han hadde lengtet etter!

Nor fikk låne en bibel av sin russiske venn. Hva var det som grep ham mest? Da han leste historien om Jesus i Matteus evangeliet, ble han så levende for ham, spesielt samtalen med røverne på korset grep ham. For før leste han bøker med hodet, men denne boken leste han med hjertet. Så han ba : " Jesus er dette sant, så gi meg fred." Etter den bønnen ble alt godt. Jesus tok vekk alt det onde og Nor har aldri siden hatt vonde drømmer, fortiden ble slettet ut og er tilgitt. Han forteller at han ble
helt forandret i tiden etterpå. Kona kjente han nesten ikke igjen, for han var blitt så snill og god, ikke ble han sint og vanskelig som han hadde vært før.
Resultatet ble at kona hans ble en kristen seks måneder etterpå.

"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden
gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Joh 14,27