"Men til og med hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt ikke! Dere er mer enn mange spurver." Luk 12,7

Vi lever i data-alderens tid og da er det ikke så vanskelig å forstå at Gud den allmektige har viten om hårene på våre hoder. Nesten alle som driver forretning innen butikk, handel, bank etc bruker datamaskinen som sitt verktøy for å holde rede på bedriftens situasjon til enhver tid. Når du handler i butikkene slår ekspeditøren inn en kode eller leser koden av via varens strekekode. Ved dagens slutt gjøres det så opp en status for dagen. Total omsetning i kr., spesifisert varelager igjen, etc. Når vi mennesker er blitt så "kloke" i oppfinnelser, da forstår du at vår Gud er ajour med hele menneskeheten til enhver tid.
Jesus ble et menneske, dog uten synd. Han så menneskenes tanker og avslørte dem ved å si dem høyt for de som hørte på ham. Han var spesielt utsatt for angrepstanker fra fariseere, skriftlærde og de som var "voktere av Mose loven". De var mest på hogget etter Jesus på sabbatsdagene pga lovens forskrifter om hva som var tillatt å gjøre på sabbaten, for Jesus helbredet syke, blinde, døve etc mennesker på sabbatsdagene. Slikt var ikke tillatt å gjøre på en sabbat, men Jesus leste tankene deres og satte dem til "veggs" ved å bruke Guds ord. Hva står skrevet, sa han mange ganger til fariseerene og de skriftlærde.
Vår menneskelige dataverden styres av elektronikk, bl.a. roboter som kan gjøre menneskearbeid uten å bli skadet av luftforurensing, fordi roboten har ikke sjel og ånd, men er en mekanisk kropp. Menneskene har programert dem til å gjøre arbeid som de selv måtte gjøre før.

Menneskene er skapt til å arbeide med kroppen, men i dag er det maskinene som jobber for oss. Resultatet av denne utviklingen er lediggang for menneskene, for de som tjener penger på maskinene er eierne av disse. Med andre ord så vil menneskene til slutt ta "knekken" på selv selv, da vi har gjort oss selv til overs. Men heldigvis så er Gud ajour også her i vår tankegang. Så langt, men ikke lenger, sier Herren, og så kommer oppgjørets time for menneskene gjennom alle tider. Gud har notert opp alle våre gjerninger og bevegelser. Han sier i Salme 139, vers 16:

"Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet."

Så da skjønner vi at Gud har full oversikt og gjensvaret til vår Herre og Gud må være salme 90,vers 12: 

"Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!"