"Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål." Mark 16,17

Er du en kristen, en som tror på Jesus, så du fått fullmakt av Jesus til bl.a. til å drive ut onde ånder, slik som dagens drypp sier. Men i vår del av verden finnes vel ikke mennesker som er besatt av onde ånder, slik vi opplever å høre og se fra Afrika og andreland i den 3.verden.
Jesus kalte en gang sammen de tolv disiplene for å sende dem rundt i distriktet,og i den anledning ga han dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede

sykdommer.(Luk 9,1)
Onde ånder hva er det? Jesus møtte på de mange ganger og i Lukas 4,41 står der:

"Også onde ånder for ut av mange, mens de ropte og sa: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at han var Messias."

Hvordan kunne de onde åndene vite at Jesus var Messias? Onde ånder er falne engler som tjener Satan. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,9:
"Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. og hans engler med ham."
- Utfra dette skriftordet kan en forstå at de onde åndene visste at Jesus var Messias, de hadde jo vært sammen i himmelen, men Satan ble kastet ned på jorden sammen med sine falne engler. Vi vet at engler er åndsvesener. De onde ånder, som er falne engler, har makt, men
makten er begrenset av Gud. I en synagoge som Jesus kom til var der en mann med
en uren ånd, og han skrek høyt og sa: "Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!" Men Jesus truet den urene ånden og sa: "Ti stille, og far ut av ham!" (Mark 1,23-25).
”Jesus befalte de urene ånder til å forlate mennesker, og de adlød ham”.

Hvordan er de onde ånder til stede i dag? Vi vet at fienden er usynlig, men kampen som pågår er like fullt virkelig og personlig. I Efeserne 6,12 står der: "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."”

Jakobs brev 4,7 gir oss svaret på hva vi kristne har å gjøre: "Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere." 

I 1.Kor 10.20 advarer apostelen Paulus de kristne i Korint mot å være med på de hedenske offerseremoniene og skriver bl.a.: "Nei, men at det som hedningene ofrer, det ofrer de til onde åndene og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder." De onde ånder finnes altså.

Jeg tror at mennesker kan bli besatt av onde ånder også i vår tid, men en må skjelne mellom
besettelse og den innflytelse som onde åndsmakter ellers utøver. Jeg tror også at det finnes psykiske tilstander som kan tolkes som besettelse, uten å være det. Satan er mangfoldig, han har mange ansikter, og gjør sin innflytelse gjeldene på mange måter. I dag hører vi drapsmenn forklarer i retten at det var en stemme inni dem, som sa at X måtte drepes. De ble "styrt" av andre enn dem selv til å utføre handlingen.

Mon tro om ikke den onde hadde dem i sin makt, uten at de selv trodde det, eller visste det, og selv om de ikke var religiøse?
Konklusjonen må bli : Hold deg borte fra det okkulte, det som kommer fra avgrunnen. Men kommer en over onde ånder, som manifesterer seg , da vil vi få den makt og myndighet som Jesus gir oss i dagens drypp.

"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn." Ef 2,1-2.