"Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh 4,34

En verdensevangelist skrev hva som skjer når den åndelige maten blir erstattet med den synlige kroppslige maten i møter. Der hvor Ånden avtar i møtene, der øker mat og kaffistundene tilsvarende.
- Er du godt voksen og ønsker et samlingspunkt? Stod der å lese på en menighetsblogg . "Da kan formiddagstreffen være noe for deg! Dette er et sted med stor sosial faktor der den godt voksne generasjonen samles rundt kaffe og kaker til sang og litt åndelig påfyll. Der det er hjerterom er det husrom!"

Ja, Jesus sier i Matt 10,16 : "Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer."

Så, hva betyr det å være klok som en slange, og så ufarlig som en due? Er det å være slik som på bloggen , "lokke" menneskene til møter med kaker og kaffe, og så få noe "åndelig påfyll" på kjøpet?

Du kan imidlertid ikke sjarmere Slangen, Satan. Vår tids regjeringer har fylt fengsler etter fengsler, mens de prøver å ta knekken på Slangen. Om en prøver å sjarmere Slangen så vil det ikke fungere. Satan er den usjarmerende Slangen i Bibelen. Duen er Guds Ånd som bor i hans folk. Om vi er villige til å ta i bruk en helt ny metode? Herren forteller oss i sitt Ord måtene Slangen infiltrer oss og våre samfunn på. Eva og Adam fulgte i Edens hage Slangens påvirkning, de ønsket faktisk å bli verdslig kloke. Valget vårt er da å vite om Slangens metoder. Jesus ba oss om å være "kloke som slanger."
Å oppsøke kunnskap om synd er ikke noen løsning, men Jesus ønsker at vi er oppmerksom på Slangens metoder. Sagt med andre ord, så trenger du ikke å være en kriminell for å være en politimann, men det hjelper om du forstår den kriminelle mentaliteten.

Å være "enfoldige som duer", har alt for mange mennesker forstått dette uttrykket bakvendt. De er dumme som duer og skadelig som slanger! For de "biter og injisere gifter" på alle som de møter med sine grove vitser, banning og gudløse filosofi. Som forelder er en av de viktigste tingene å gjøre å hjelpe og forberede barna til å håndtere raskt og
harmløst «slange-bitt» de kan bli utsatt for i livet. Sex-undervisningen
begynner på de første klassetrinnene i skolen, og snart vil barnehagene bli pålagt å undervise barna om det samme. Kommer ditt barn hjem og forteller om  hva læreren sa om slike ting, bør foreldrene styre dem til et rett perspektiv med "due" kjærlighet. Ikke la de få være sårbare for Slangen uten å vise dem sikkerheten til Duen. Lær dem derfor å fly bort fra farer og forførelser til synd.

Dårlige filmer og musikk søker forsettlig å ødelegge vår moral. Vi bør ikke lytte til eller se vold og pornografi (Jesaja 33,15). Duer oppdrar
duer. Slanger oppdrar slanger. Hva du er som forelder vil vises igjen i dine barn. Bibelen viser oss konsekvensene av synd og vi må legge vekt på disse tingene. Uskyld er ikke uvitenhet om synd, men en  glede av å ikke være medskyldig i den. En kan leve ren og fri i Kristus ved å vandre i Ånden og ikke etter "kjødet".

"Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg: Hvor er din Gud?" Sal 42,4