"Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren
lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som
frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren,
hærskarenes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild
mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen
se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud
og den som ikke tjener ham. " Mal 3,16-18.

Hvordan bygger man et hus? Jo, da må en ha byggematerialer og en tomt til å bygge huset på. Trenger en noe mer? Ja, vi må ha noen som kan bygge huset etter godkjente tegninger, samt at byggefolkene selv må være godkjente fagfolk. Når huset er ferdig så flytter de som har kjøpt huset inn i det. De eier huset.
Hva med Guds hus, der hvor hans folk er, hvem har bygget det huset? Vi finner svaret i
Hebr.3,1-6 :

"Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner.Han var tro mot den som innsatte ham, likesom også Moses var tro i hele Guds hus. Men Jesus er større ære verd enn Moses, for han som bygger
et hus, er jo større ære verd enn huset selv! Hvert hus er jo bygd av noen. Men den som har bygd alt, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus, for å vitne om det som skulle forkynnes. Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av."

Jesus var tro som Sønn over Guds hus, menigheten, for hans hus er vi som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, dog med det forbeholdet, at vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Det er da en kjenner at vi er ett i Kristus, når han
får bo i våre hjerter. Apgj 2,46 uttrykker denne gleden slik: "Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet."
Guds menighet holdt sammen, det var ett, for de var hans hus.

Hvilken menighet hører du til? Er et spørsmål du blir stilt om du sier at du er en kristen. Sier du da at du tilhører Jesus sin menighet, dvs Guds menighet, så ser de dumt på deg og sier : Ja, men er du medlem i kirka,eller i pinsebevegelsen, frikirka eller baptistener etc? Du
kan ikke være en kristen uten å stå i en menighet, er svaret du får. Da må jeg minne dem om hvem som er byggherren til huset, dvs vi som er hans folk, det er Jesus Guds sønn. Han,Jesus, er hodet og vi (menigheten) er legemet. Jesus bønn til sin Far var når en leser fra Johannes 17,21:
"at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg."

I vår by er der mange menigheter, forsamlinger som holder møter hver for seg, de kives ofte om å få flest mulige medlemmer. Men noen har en større tanke, en visjon, de sukker:
- Tenk om vi kunne vært sammen alle som tilhører Jesus i ett og samme hus, hvor vi kunne fått opphøye Jesus med sang,tilbedelse og lovprising etc. For der Guds Ånd er, der er der frihet. Slik at hver plass, hvert sted hadde bare en Guds menighet, samme menighet som det står om i Apostlenes gjerninger 2,47:

"De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten."