"Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham
har vi forløsningen, syndenes forlatelse." Kol 1,12-14.

Er du skikket til å være en kristen? Hva vil det si forresten? Betyr det at du må være feilfri i din opptreden? I så fall faller du igjennom for ingen er skikket. Paulus bekrefter dette i Rom 3,10-12 :

"som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste."

Leser vi hva Paulus sier som står skrevet, så finner det i Salme 14 :

"Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste." Sal 14,2-3.

Da er det ikke opp til deg som er ufrelst å bestemme når tid du skal bli en kristen. Jeg og trolig de andre også som har tatt imot Jesus som vår frelser fikk et valg fra Gud. Hebreerbrevet sier i kap 3,15: 

..." I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter ...." 

Dette betyr at du er på valg om du hører innbydelsen fra Jesus :

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

Mange er det idag som hører ropet ifra Jesus i sine hjerter, men de tenker : - Ikke ennå, nei, senere når jeg blir gammel og må allikevel dø, da vil jeg ta imot frelseren Jesus. Problemet blir da at du vet ikke dagen eller timen for livets slutt. Derfor lyder Ordet "I dag ..."

Dagens drypp går til alle oss som har tatt imot Jesus som vår frelser, for med glede kan vi takke Faderen, som gjorde oss skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Det var Herren alene som gjorde dette mulig for oss, for det var Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. Det er Jesus som har forløsningen, syndenes forlatelse. Tenk alt dette har Faderen lagt til rette for oss, slik at vi skulle få evig liv av Ham.

Vi har startet på en ny uke, en uke som ingen kjernner utgangen av, men kanskje vi kan få lede en ufrelst inn på veien, en som er kalt av Gud, et bønnebarn.Måtte vi få Åndens veiledning til å finne de fortapte får og lede dem til Jesus, så vil Faderen gjøre dem skikket videre med alle oss andre som lever i lyset.

"Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. 15Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor viste jeg meg for deg: for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil vise deg." Agj 26,14-16.