“Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” Joh 14,6.

Hva betyr Jesus for mennesker i dag? For meg så vitner jeg om at han betyr alt. Både jeg og min kone , pluss mine voksne barn kan si det samme. For Jesus gir meg styrke og kraft i det daglige livet, selv om motganger og prøvelser kan være harde å komme igjennom, så er det som å kjøre igjennom en tunnel, du kommer alltid ut i lyset igjen. Pluss at igjennom alle ting så er Jesus med oss.
Jeg tror ikke noen i dag av menneskene på jorden kunne utvikle en bedre oppfatning av menneskets framtid enn dagens drypp gjør. Jesus Kristus er det sentrale. Den Jesus jeg kjenner og tror på, er Jesus Kristus, Guds Sønn. Dette vitnesbyrd har blitt åpenbart for meg ved Den hellige Ånds velsignelse og innflytelse. Jeg tror at han er verdens skaper og alt som er i den, at han er vår Frelser, som elsker hver enkelt av oss og som døde på korset for oss.  Han lærer oss medfølelse og tilgivelse, og som er alles venn,ja, de sykes lege, og skaper fred for alle som vil lytte og tro på Ham.
Alle som tar imot Jesus som Herre og Frelser blir født på nytt, det er ikke kjødet som fødes på nytt, men det som da fødes er av Den Hellige Ånd.  Alle som aksepterer ham som Guds sønn og som angrer sine feil (synder), får tilgivelse av Jesus. For det er Jesus som har Guds fullmakt til å tilgi våre synder. På hvilket grunnlag kunne Gud gjøre det slik? Jo, fordi Gud fant ingen synd hos ham, men Jesus var villig til å sone straffen som vi mennesker skulle hatt. Han naglet dem til korset en gang for alltid, ved at han døde på Golgata kors for oss.
Jesus vil sette alle mennesker fri fra denne verdens fyrste, Satan, som regjerer med makt og myndighet over menneskene som ikke har fått sett frelsen i Jesus Kristus. Derfor, den som har møtt mannen Jesus fra Nasareth blir aldri mer den samme igjen. Paulus,Peter,Barrat,Booth,og flere med dem i nyere tid, de ble aldri de samme personene igjen etter møte med mesteren Jesus.

"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld." Hebr 9,24  

Hans