"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! " Joh 14,27

Nå er vi kommet til 8. mai 2015, en dato som alle som opplevet krigen i Norge fra 1940-45 vil huske. 8.mai for 70 år siden lød ropet :Vi er fri, vårt land har fått selvstendigheten tilbake. Det norske folk strømmet ut på gatene og sang om vår frihet. Alt det onde var plutselig borte, men mange savnet sine egne, de kom aldri hjem igjen, men de ga sitt liv for land og folk. Norske jøder ble sendt fra landet og bare noen få kom tilbake etter krigens slutt, barn,unge og gamle ble gasset i hjel. Hvorfor? Fordi de var jøder. Andre ble også drept av tyskerne fordi de var deres motstandere. I 70 år har vårt land hatt fred, ingen fremmeed makt har angrepet oss.
I dagens drypp sier Jesus til sine disipler :

"...Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!"

Freden som Jesus gir oss er altså ikke den fred som verden gir oss. Jesus gir oss en indre fred i våre hjerter, en fred som overgår all forstand. I Matteus 5,44 sier Jesus :
".. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,"
På en av Åpne Dørers filmer er flere unge egyptiske kristne intervjuet om hvordan de vil reagere på diskrimineringen og trakasseringen de opplever daglig og volden som rettes mot dem. En ung mann svarer:

"Når de brenner hjemmene våre, vil vi gå til dem og spørre om vi kan male huset deres. Når de brenner kirken vår, vil vi spørre om vi kan få feie gaten deres." En lokal kirkeleder oppfordret kristne i Niger å reagere med Kristi kjærlighet, han sa:
"Jeg ber hver enkelt kristen i Niger om å tilgi og glemme og elske muslimene med hele sitt hjerte, holde fast ved troen, og å elske Gud som aldri før."
En annen kristen i Niger sier :
" Jeg ber hver enkelt kristen i Niger om å tilgi og glemme, og elske muslimene med hele sitt hjerte, holde fast ved troen og elske Gud som aldri før. Bønnfaller alle troende til å se på muslimenene som våre brødre og søstre. Jeg sier dette med tårer i øyenene. Selv om det er smertefullt, og det vi opplever er vanskelig, er vi Guds barn, og må elske våre forfølgere. Vi må ønske dem velkommen inn i våre hus, gi dem mat når de er sultne, gi dem drikke når de er tørste. Vi er kalt til å utgjøre en forskjell. Vi er et fredens folk. La ikke noen søke hevn. Gud vil gi oss styrke i denne vanskelige tiden"

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk." Gal 5,1.
Ha en fredfull helg!