"Og han skal si til dem: Hør, Israel! Dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiender. Mist ikke motet! Frykt ikke, bli ikke forferdet og la dere ikke skremme av dem!" 5 Mos  20,3

Dette dryppet er hentet fra et kapitel som omhandler forskrifter om krig. Det begynner slik :

"Når du drar ut i krig mot din fiende, og du ser hester og vogner og flere krigsfolk enn du selv har, da skal du ikke være redd dem. For Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp fra landet Egypt. Når dere er i ferd med å gå i striden, skal presten tre fram og tale til folket. Og han skal si til dem: Hør, Israel! Dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiender. Mist ikke motet! Frykt ikke, bli ikke forferdet og la dere ikke skremme av dem! For Herren deres Gud går selv med dere for å kjempe for dere mot deres fiender og frelse dere. " Vers 1-4.

Israel var beskyttet av Herren sin Gud, for han var med dem i krigen mot deres fiender. Men alltid finnes der noen i folket som var redd og
motløse for å være med i krigen, de fikk følgende beskjed av tilsynsmennene
:
"Er her noen mann som er redd og motløs? Han kan gå og vende tilbake til sitt hus, for at ikke hans brødres hjerte skal bli like mismodig som hans."

Motløshet fører til mismodighet, som igjen fører til passivitet og redsel. Verden i dag er full av kriger, land mot land, folkegrupper mot folkegrupper. Over Tv-skjermen ser en daglig bilder fra krigsområder, der menneskemassene er på flukt bort fra slagmarkene. Men dagens
våpenbruk gjør hele landområder utrygge pga fly som slipper bomber ned til bakken. Dette er en synlig krig, som alle som kan se registrere.

Men vi har en usynlig krig som det blåtte øye ikke kan se, men som utkjempes i den åndelige verden. Bibelen sier i Efeserne 6,12:

"For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Denne kampen utkjempes daglig også over vårt land. Denne åndelige
krigen utkjempes i Stortinget, regjeringen og næringslivet. Resultatene fra disse kampene kan du registrere i form av nye lover og forskrifter, samt
konkurser i næringer. Det gode kjemper imot det onde, eller sagt mer direkte :
Guds arme kjemper mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.   

Svaret på å få slutt på krig og elendighet er Paulus sine ord til fangevokteren i fengslet de satt i, hvor fangevokteren spurte dem :

"Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!" Apgj 16,30-31.

De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus og frelst ble de. Vi hører daglig om krig og rykter om krig, og ting som skremmer oss til taushet. Da er det viktig å minne oss om dagens drypp :

"Mist ikke motet! Frykt ikke, bli ikke forferdet og la dere ikke skremme av dem!"