"Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." Jes 53,5

Jakob 5,14-16 sier : "Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet."

 

Hvor mange av oss troende bruker denne "oppskriften" i det daglige livet vårt, bruker en ikke heller å bestille en time hos fastlegen. Hva er riktig å gjøre? Jeg tror det kommer an på hva du har tro for? Paulus sier i Romerne 14:,22: "Har du tro? Ha den for deg selv, for Guds åsyn! Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger."

 

Noen troende hadde nettopp tatt nattverden og visste at brødet de brøt var legedom for kroppen. Etterpå kjente en søster begynnelsen til en influensa. Hun spurte Jesus, som hun syntes satt enda ved bordet : Vi tok nattverden nettopp og så får jeg influensa? Jesus svarte: Dere ber, men har det så travelt, at dere ikke venter på svaret. Å, jeg tar imot helbredelsen Jesus! Med det samme forsvant influensaen.

 

"Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere." Matt 17,20.

 

En kvinne var nylig til en som ber for syke, hun hadde dårlig hørsel og måtte anskaffe seg høreapparat. Etter at hun hadde vært hos helbrederen, som bad for henne i Jesu navn, gikk hun ut for å spise. På spisestedet var det så høye lyder rundt henne, at hun måtte stille lyden ned på høreapparatet sitt. Allikevel var lyden støyende, derfor tok hun av hele øreapparatet og hørte da helt perfekt. Helbredelsen var skjedd.

 

En broder i Herren hadde fått så verk i ryggen, at det var en sann plage da han skulle gå. Nylig en natt fikk han et syn, at Jesus kom gående imot ham. Han sa ingenting til ham, men gikk bare videre. Om morgenen da han stod opp av sengen sin, kjente han ikke noe smerte i ryggen lenger. Jesus hadde helbredet ham. All ære til Gud!

Håp er en grunnleggende del av den kristne tro. Ditt håp vokser gjennom møter med Gud og grunning på Hans Ord.

 

"For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli. Den rettferdige skal leve ved sin tro." Hab 2,3