"Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd. " 1 Kor
6,9-11.

Paulus regner opp ting som hindrer oss i å arve Guds rike . Synden som er i fokus i dag innen "folkekirken" av dagens drypp er homofili. Kan en utøve utukt med menn, og samtidig leve rett etter Guds ord. Det fører til forsakelse og vil kunne oppleves som et amputert liv. Men slik er det
med all synd, ikke bare homofili. Den som lever seksuelt sammen med en av samme kjønn vil ikke få arve Guds rike. Dette sier ikke Jesus fordi han vil oss ondt, men fordi han vil frelse og berge oss for evigheten. Han led døden for våre synder. Han vet hva det vil si å være forbannet og forlatt av Gud. Galaterne 3,13 sier:

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre."

Gud ikke vil at noen skal gå fortapt, men at vi skal ha evig liv (Joh 3,16). Viktig er det også å huske at han som har sagt at homofilt samliv leder til fortapelsen, han har også sagt at pengegriskhet, baktalelse og tyveri leder til fortapelsen . Samme Paulus sier i Gal 5,19 ff ,at utukt, fiendskap, trette, misunnelse, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier og annet slikt også leder til fortapelsen. Men Paulus videre i 1 Kor, 6,11 : "Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd."

Vi må bare ikke lure oss selv ved å tro at hjelpen mot synden ligger i å se bort fra det Bibelen sier, jfr Gal 6,7-8:

"Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden."

Spør noen deg om hvor veien til Oslo går, når du er i Kristiansand, så viser du dem ikke veien til Stavanger, men den som fører til Oslo. Slik også med dem som spør oss om hva Bibelen sier om synd og syndere, og hvordan kommer vil til himmelen? Da forteller du dem bare hva Guds ord sier om spørsmålene, så velger mennesket selv hva det vil tro på. En må huske at det er sannheten som frigjør oss, og Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus.

En dag skal vi alle svare Gud regnskap.

"Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i

skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i
den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.
For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden." 1 Pet 4,1-6