"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone." Hebr 12, 1-3.

Uten kors ingen krone, uten kamp ingen seier! Åpenbaringen 3,11: "Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone."

I all sann kristendom og forkynnelse vil korset være det som står i sentrum. Kristentroen og korset hører sammen og de kan ikke skilles fra hverandre. Uten korset finner du ingen kristendom. Kristentroen hviler på korsets grunn - for gjennom korset har Kristus gjort forlikelse mellom Gud og menneskene. Han gjenopprettet Adams fall og på korset banet han vei til frelse og fred.
Når vi i sannhet bøyer oss ved Kristi kors og blir ydmyke disipler og etterfølgere, oppdager en snart at en har fått et kors å bære. Det kalles kors, fordi Kristi kors, grepet i tro, kaster sin glans over lidelsen, og hans kors. Jesus sier i Luk 9,23:
"Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg."

Som kristne er vi kalt til å bære korset. Korsets merke får en når vi virkelig gjør alvor av å følge kallet og lever livet i Kristus med rette og i sannhet. Korset er den kristnes pryd og brukes som smykke om halsen. Men bæres korset som et smykke uten å ha Jesus i sitt hjerte, da vil verden snart oppdage at personen ikke er Kristustroende. Men salig er den som har tatt sitt kors opp og har stått i denne kamp uavbrutt helt fra sin nye fødsel i Jesus Kristus. Men dessverre så er det mange som svikter i denne kampen, de trekker seg tidlig ut fra kamparenaen, og legger ned sine våpen og går så i leddtog med fienden. Livet i Gud er mistet, og denne verdens fyrste har inntatt herredømmet på nytt. Da mister man sitt ærestegn, korset.
Å, hvilken skam for Kristi salvede! Mister vi korset, da vil vi også miste kronen. For uten kors ingen krone, uten kamp ingen seier! Men heldigvis , ennå er det håp om du finner tilbake til korset igjen, så lenge vi lever i nådens tid.

Vi husker fortellingen  om den fortapte sønn, som fant tilbake til farshuset. Men det beste for oss troende er å holde ut og sammen kjempe troens gode strid, slik at vi en dag kan si som Hebreerbrevets forfatter sier:
"Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann." Hebr 10,22