"Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd.  Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle. Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir brutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig." Salme 34,19-23

Håp er en grunnleggende del av den kristne tro. Ditt håp vokser gjennom møter med Gud og ved å grunne på Hans Ord. Dagens drypp gir oss oppløftende ord. Tenk å vite at Herren er nær når vi har et nedbrutt hjerte, og at han frelser dem som har en knust ånd.  Vi ser at salmisten sier at er du rettferdig så vil du oppleve mange ulykker. Det gir deg ikke noen glede å være en kristen da, men da må en lese videre . Salmisten gir oss fasiten på ulykkene: "Herren frir ham fra dem alle."  Han ser også videre fram i tiden, når han sier:  "Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir brutt."  Det henspeiler til Jesus på Golgata kors, slik vi leser fra Joh 19,33-35 :

"Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, har vitnet om det, og vitnesbyrdet hans er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham."
Ulykke dreper den ugudelige , ingen frir ham fra den. Samtidig vil de som hater en rettferdig bli dømt skyldig, men Jesus forløser våre sjeler. Og ingen som tar sin tilflukt til Jesus, vil bli dømt skyldig. Åp 3,5 sier:
"Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler."

Vi lever i dataalderens verden som bruker et gjennomgående ord for å komme inn i den verden, nemlig ordet : PASSORD! Passordet er det kun du som skal vite, ingen andre kan da komme inn på ditt personlige område. Det være passordet til nettbanken, datamaskinen, mobilen, etc. Gud sendte sin sønn Jesus til jorden, for å gjenopprette syndefallet i Edens hage. Jesus var og er sannheten og for å gi oss adgang til Gud, tok han vår skyld på seg, ved å la seg korsfeste . Han døde for våre synder, men han stod opp igjen fra døden etter 3 dager. Jesus åpnet en vei rett inn i himmelen til Gud. Men du må selv be om "passordet" som må til for å kunne komme inn i Guds rike, og det "passordet" er : JESUS. Har du ikke tatt imot Jesus er du fortapt for å komme inn i Guds rike.


"Og det er ikke frelse i noen annen (enn Jesus). For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apgj 4,12

God helg!