"Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?" Jakob 4,1

Jakob var bror til Jesus, men historiske dokumenter sier også at Jakob var 96 år da han ble drept ca. år 62 e.Kr. Han ville da ha vært 29 år når Jesus ble født. Da måtte hans far Josef vært gift før og at han var enkemann da han senere fant Maria. For Lukas 2,7a sier : "Og hun fødte sin sønn, den førstefødte..."
I Matt 13,55-56 står det at folket på hans hjemsted tok avstand fra Jesus: "Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra?"

Jakob og hans brødre må ha kommet til tro på Jesus som Guds sønn
etter oppstandelsen, for Paulus sier i 1 Kor 15,7 "Deretter ble han sett av Jakob…"

Vi ser at etter Jesu himmelfart er Jesu brødre på plass igjen: "Alle disse(apostlene)holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre." Ap.gj.1,14. Jakob ble snart en eldstebroder i menigheten i Jerusalem. Han ble vis i Ordet og Paulus oppsøkte ham da han besøkte Jerusalem etter at han var blitt med på Veien.
Brevet som Jakob skriver til sitt folk , åpner slik :
"Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammene som er spredt omkring i landene. Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser." (Kap 1,1-2)

Videre sier Jakob etter verset i dagens drypp:

1. Dere begjærer, men har ikke.
2. Dere slår i hjel og misunner, og kan ikke få.
3. Dere ligger i strid og ufred.
4. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.
5. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster.

Jakob er dyp, sier mange, litt for dyp for en vanlig kristen. Men du vet at den som leter han finner, og det gjør man ved å lese Jakobs brev i sin helhet.
Om Jakob var halvbror og eldre enn Jesus,så var Jesus den eldste født av Maria. Den eldste hadde ansvaret for sin mor når hun ble enke, derfor hadde Jesus ansvar for sin mor. For da Jesus hang på korset, så han sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, og da sa han til sin mor: "Kvinne, se, det er din sønn! Deretter sa han til disippelen: "Se, det
er din mor!"
Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.
(Johannes 19,26-27).

Du finner ingen ting i Bibelen om at Jakob eller de andre søskene ikke godtok Jesus sin avgjørelse, nemlig at Maria, hans mor, skulle disippelen Johannes ta seg av.

"Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? "Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre! For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor." Matt 12,48-50.