”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpnerdøren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han medmeg.”  Åp 3,20.

I den muslimske verden er det tusenvis av mennesker som i vår tid møter Jesus i drømmer og visjoner. Vi les fra Open Doors International Communication Centre (2010) følgende beretning om en mann i Tunisia som opplevde nettopp det å møte Jesus.

En tunisisk mann kom til et kristent møte sammen med en tunisisk
kristen. Den første mannen, kalt Hatem, hadde hatt den samme

drømmen de siste tre årene,noen ganger en gang i måneden, andre ganger kom drømmen hver natt. Han lette etter en forklaring på drømmen. Å komme til disse troende var hans siste utvei til å finne ut av det.

I drømmen så Hatem tre menn som sto sammen. Mannen i midten hadde et kors rundt halsen. Han holdt en blå bok i hånden og sa
til Hatem: ”Ta denne boken og les den.” Mannen i midten hadde langt skjegg og hadde en kappe på seg. Den andre mannen som sto sammen med ham, var taus. Hatem ble skremt av drømmen. Han gikk til en lokal imam (islamsk leder) og spurte ham hva drømmen skulle bety. Imamen sa at det visste han ikke. Hatem gikk deretter til en ortodoks kirke og spurte om drømmen, men viste ham ut av kirken. Til slutt kom Hatem i kontakt med en protestantisk pastor. Han presenterte Hatem for en lokal tunisisk troende som inviterte ham med på et kristent møte.
Da Hatem kom til kirken, fikk han et Nytestamente (det var til og med blått) og en kopi av Jesus-filmen. Enda en gang delte Hatem drømmen og en av de troende i menigheten forklarte: ”Mannen i midten er en Jesus-troende eller Jesus selv.
Boken han holder er Bibelen. Han gir deg en invitasjon til å lese Bibelen. Du trenger ikke være redd for drømmen. Gud gir deg en invitasjon til å lese Hans Ord. Spørsmålet blir da: "Hva vil du svare? Vil du ta imot invitasjonen? Vil du akseptere boken?”

Så delte de Åpenbaringen 3,20 med Hatem. Han var taus en stund og så sa han: ”Jeg har bestemt meg for å følge Jesus.” Da han ble spurt
om hvorfor han ville det, sa han: ”Jeg har aldri hatt fred. Nå når jeg har
bestemt meg for å følge Jesus, merker jeg at jeg endelig får fred.”

"Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden
gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Joh 14,27